<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové Majstrovstvá VsAZ jednotlivcov

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia Východoslovenského atletického zväzu, AO Akademik TU Košice.

Dátum

10.02.2024

Miesto

Nyíregyháza (HUN) (NYSÜ Nyiregyházi Sports Facilities Üzemeltetö Kft.)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Silvia Hanusová
Športovo-technický delegát Zoran Kollárovič
Vedúci rozhodca Marián Prezbruchý
Výsledky spracoval ATUKE
Hlásateľ Róbert Luby

Štartujú

ročníky 1925 - 2004
ročníky 1925 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Obmedzenie štartu

Z kapacitných možností nebude možné prihlásiť mladšie žiactvo v kategórii staršie žiactvo!

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na http://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 8.2.2024 (štvrtok) do 20,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov z klubov mimo VsAZ.

Po skončení prihlasovania 8.2.2023 o 20:00 hod, vzhľadom na počty prihlásených v jednotlivých disciplínach, VV VsAZ patrične upraví časový rozpis.

V deň pretekov opravy, resp. doplňovanie a zmeny pôvodnej prihlášky, nebudú možné!
Preto prosím využite možnosť odhlásiť, prihlásiť alebo zmeniť pôvodnú prihlášku do stanoveného termínu ukončenia prihlasovania !!!
Pre hladký priebeh pretekov a hlavne behov, budú deň pred pretekmi na www.atletika.sk v časti: PRETEKY → PRIHLÁŠKY zverejnené všetky štartové listiny aj s nasadením všetkých pretekárov do behov a dráh.

 

Štartovné

AO/AK zaplatí štartovné 3 € za štart pretekára. Pretekári z AO/AK mimo VsAZ zaplatia štartovné 5€.Pretekári zo zahraničia zaplatia štartovné 10€ za každú disciplínu.

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 91,4, výška, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, 4 x 200 m
Dorastenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, 4 x 200 m
Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, výška, diaľka, trojskok, guľa 4 kg
Juniori 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 99,1, výška, diaľka, trojskok, guľa 6 kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 106,7, výška, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, výška, diaľka, trojskok, guľa 4 kg
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, výška, diaľka, guľa 4 kg, 4 x 200 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 60m p 76,2-8,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, 4 x 200 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 9,00 hod. do ukončenia pretekov.

Prezentácia začne v kancelárii pretekov o 9,00 hod. a bude ukončená o 10,00 hod. Štartovné čísla odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Štartové čísla

Dostanú vedúci družstiev pri prezentácii po zaplatení zálohy 10,- €. Štartovné čísla odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov, kedy im bude vrátená záloha. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5,- €.

Rozcvičovanie

Pred začiatkom podujatia v rozcvičovacom tuneli pod tribúnou, kde bude call room – zvolávatelňa, odkiaľ budú pretekári spolu odvedení k disciplíne. Na ploche haly budú môcť byť iba pretekári práve pretekajúci.

Šatne

V hale, len na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Štartové listiny

Štartové a výsledkové listiny budú vyvesené na informačnej tabuli.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli v. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Tituly:

Víťaz disciplíny získava titul Halový Majster VsAZ na rok 2024 v .... (disciplíne) v kategórii...... Pretekári na 1.-3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a odmeny sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári z dvoch AO/AK. Majstrom VsAZ a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ a členovia AO/AK VsAZ.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie

Muži:                 výška  155 - 170 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Ženy:                 výška  135 - 150 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Dorastenci:         výška  145 - 170 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Dorastenky:        výška  130 - 150 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Starší žiaci:        výška  135 - 170 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Staršie žiačky:    výška  125 - 150 po 5 cm, ďalej po 3 cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií.

Časový program

sobota, 10.2.2024
Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,2 Žky diaľka Ž diaľka Dky guľa 4 kg Ž guľa 4 kg Jky
10:10 60 m pr. 83,8 Žci
10:20 60 m pr. 83,8 Ž 60 m pr. 83,8 Jky 60m p 76,2-8,5 Dky
10:30 60 m pr. 106,7 M 60 m pr. 99,1 Jri 60 m pr. 91,4 Dci
10:40 60 m Žky Rozbeh
10:50 60 m Žci Rozbeh
11:00 60 m Ž Rozbeh 60 m Jky Rozbeh 60 m Dky Rozbeh diaľka Žci guľa 3 kg Žky guľa 3 kg Dky
11:10 60 m M Rozbeh 60 m Jri Rozbeh 60 m Dci Rozbeh
11:20 60 m Žky Finále
11:30 60 m Žci Finále
11:40 60 m Ž Finále 60 m Jky Finále 60 m Dky Finále
11:50 60 m M Finále 60 m Jri Finále 60 m Dci Finále
12:25 300 m Žky guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
12:35 300 m Žci výška M výška Žci výška Jri výška Dci diaľka Žky diaľka Jky
12:45 400 m Ž 400 m Dky 400 m Jky
12:55 400 m M 400 m Dci 400 m Jri
13:05 1500 m Ž 1500 m Dky 1500 m Jky
13:15 1500 m M 1500 m Dci 1500 m Jri
13:25 150 m Žky
13:40 150 m Žci
13:55 200 m Ž 200 m Dky 200 m Jky guľa 4 kg Žci
14:10 200 m M 200 m Dci 200 m Jri výška Ž výška Dky výška Žky výška Jky diaľka M diaľka Dci diaľka Jri
14:25 800 m Ž 800 m Dky 800 m Žky 800 m Jky
14:40 800 m M 800 m Dci 800 m Žci 800 m Jri
14:55 3000 m M 3000 m Ž 3000 m Dci 3000 m Dky 3000 m Žci 3000 m Jri 3000 m Jky
15:15 2000 m Žky trojskok M trojskok Ž trojskok Dci trojskok Dky trojskok Jky trojskok Jri
15:30 4 x 200 m Žci
15:40 4 x 200 m Žky
15:50 4 x 200 m Dci
16:00 4 x 200 m Dky

Ďalšie informácie

Upozornenie:

V hale môžu pretekári používať tretry s dĺžkou klincov max. 6 mm. V trojskoku bude doska 11 m pre mužov a dorastencov, 9 m pre ženy a dorastenky. V behoch nad 300m vrátene budú prideľované štartové čísla.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov. Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.