<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ dorastu, st. žiactva, juniorov a dospelých

logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Západoslovenský atletický zväz

Dátum

10.02.2024

Miesto

Bratislava (Bratislava (Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E))

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Marek Baláž +421908132958 balaz@atletika.sk
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atlatika.sk
Vedúci rozhodca Ľudmila Hlaváčková

Štartujú

ročníky 1925 - 2006
ročníky 1925 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

V technických disciplínach bude obmedzený počet  pokusov podľa počtu prihlásených pretekárov.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 8.2.2024 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Súťažiaci v kategórií Juniori a Juniorky sa prihlasujú do disciplín Mužov a Žien (okrem guľa juniori 6 kg a 60 m prek. 99,1 cm) !!!

Štartovné

Pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zo zahraničia 5 € za štart.

Pri dopisovaní je poplatok 5 € za dopísaného pretekára (okrem štartovného).

Štartovné pretekárov zo ZsAZ sa bude fakturovať po skončení halovej sezóny. Štartovné pretekárov mimo ZsAZ na mieste.

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 91,4, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg
Dorastenky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg
Juniori 60 m pr. 99,1, guľa 6 kg
Muži 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 106,7, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg
Ženy 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 60m p 76,2-8,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 8,00 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18,00 do 08,45 hod. v deň pretekov. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

V prípade komplikácie s online prezentáciou, kontaktujte funkcionárov pretekov.

 

                                                                ZMENA ČASOVÉHO PROGRAMU!!! AKTUALIZÁCIA 8.2.2024

Štartové čísla

Na dlhých behoch -  pri prezentačnom pulte alebo priamo na štarte.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom ZsAZ v kategórii st. žiactva a dorastu budú udelené medaily, diplomy a vecná cena.

Vyhlasovanie bude prebiehať priebežne, hneď po skončení disciplíny.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 300 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Štart pretárov roč. nar. 2013 a ml. nie je povolený. 
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Postup do Finále: žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky - len pretekári zo ZsAZ
 • Postup do Finále: muži, ženy - všetci pretekári
 • Zvyšovanie výška: Žiaci:115 cm, po 5 cm do výšky 165 cm, ďalej po 3 cm / Žiačky: 110 cm, po 5 cm do výšky 150 cm, ďalej po 3 cm
 • Zvyšovanie výška: Dorastenci: 145 cm, po 5 cm do výšky 175 cm, ďalej po 3cm Dorastenky: 130 cm, po 5 cm do výšky 155 cm, ďalej po 3 cm
 • Zvyšovanie výška: Muži: 170cm, po 5 cm do výšky 190, ďalej po 3 cm Ženy: 145 cm, po 5 cm do výšky 165cm, ďalej po 3 cm
 • Zyvyšovanie žrď: Žiaci: 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340 ďalej po 10cm / Žiačky: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 ďalej po 10cm
 • Zyvyšovanie žrď: Dorastenci: 240, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, ďalej po 10cm Dorastenky: 220, 240, 260, 280, 300, ďalej po 10cm
 • Zyvyšovanie žrď: Muži: 320, 340, 360, 380, 400, ďalej po 10cm Ženy: 240, 260, 280, 300, ďalej po 10cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje športovo - technický delegát.

Časový program

sobota, 10.2.2024
Čas Disciplíny
09:00 2000 m Žky Beh výška M výška Dci diaľka Dky diaľka Ž guľa 4 kg Žci
09:25 3000 m Žci Beh 3000 m Dky Beh 3000 m Ž Beh
09:50 3000 m Dci Beh 3000 m M Beh
10:20 60m p 76,2-8,2 Žky Beh výška Dky výška Ž diaľka Žci guľa 3 kg Žky
10:30 60m p 76,2-8,5 Dky Beh
10:33 60 m pr. 83,8 Žci Beh
10:36 60 m pr. 83,8 Ž Beh
10:40 60 m pr. 106,7 M Beh 60 m pr. 99,1 Jri Beh 60 m pr. 91,4 Dci Beh
10:50 60 m Žky Rozbeh
11:20 60 m Dky Rozbeh
11:28 60 m Ž Beh
11:35 60 m Žci Rozbeh
11:40 výška Žky diaľka M diaľka Dci guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Ž
11:45 60 m Dci Rozbeh
11:52 60 m M Beh
12:00 60 m Žky Finále
12:05 60 m Dky Finále
12:10 60 m Ž Finále
12:15 60 m Žci Finále
12:20 60 m Dci Finále
12:25 60 m M Finále
12:40 300 m Žky Beh
13:05 300 m Žci Beh výška Žci diaľka Žky guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
13:20 400 m Dky Beh
13:28 400 m Dci Beh
13:40 400 m Ž Beh
13:45 400 m M Beh
14:00 150 m Žky Beh
14:25 150 m Žci Beh
14:40 žrď Ž žrď Dky žrď Žky
14:50 200 m Dky Beh
15:05 200 m Dci Beh trojskok Dci trojskok Dky trojskok Ž trojskok M
15:20 200 m Ž Beh
15:35 200 m M Beh
15:55 800 m Žky Beh
16:05 800 m Žci Beh
16:15 800 m Dky Beh
16:25 800 m Dci Beh
16:30 žrď M žrď Dci žrď Žci
16:35 800 m Ž Beh
16:45 800 m M Beh
17:00 chôdza 3000 m M chôdza 3000 m Ž chôdza 3000 m Dci chôdza 3000 m Dky chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky

Ďalšie informácie

Vyhlasovanie bude prebiehať priebežne, hneď po skončení disciplíny.