<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá oblastí - AZB

logo-azb (1)

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

04.02.2024

Miesto

Bratislava (Hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911 169 850 azb@atletika.sk
Vedúci projektu Dag Bělák
Vedúci rozhodca Renata Polanská

Štartujú

ročníky 1925 - 2006
ročníky 1925 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do štvrtka 1.2.2024 do polnoci. Po tomto termíne sa systém automaticky uzavrie. 

Zmenu pôvodnej prihlášky = odhlášku možno urobiť elektronicky od skončenia prihlasovania do 4.2.2024 (deň pretekov) do 8:30 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. 

Štartovné

3€ - pretekár z klubov AZB  

5€ - viacboj kluby AZB

5€ - štart/pretekár mimo klubov AZB

7€ - viacboj mimo klubov AZB

10€ -štart/pretekár mimo SAZ

 

Štartovné bude fakturované odielom AZB (SAZ) po uskutočnení pretekov M-AZB vo februári. Odiely SAZ a zahraniční pretekári budú mať možnosť zaplatiť štartovné aj na mieste v kancelárii pretekov.

Disciplíny

Dorastenci 200 m, 800 m, 3000 m
Dorastenky 200 m, 800 m, 3000 m
Muži 200 m, 800 m, 3000 m
Mladší žiaci 1500 m, pätboj
Mladšie žiačky 1500 m, pätboj
Najmladší žiaci 150 m, 1000 m, diaľka z mies.o
Najmladšie žiačky 150 m, 1000 m, diaľka z mies.o
Ženy 200 m, 800 m, 3000 m
Starší žiaci 150 m, 300 m, 3000 m, guľa 4 kg
Staršie žiačky 150 m, 300 m, 2000 m, guľa 3 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 8:15 do ukončenia pretekov po vstupe vľavo pri bufete.

Štartové čísla

Výdaj štartových čísel pre pretekárov bude prebiehať v kancelárii pretekov od 8:30. Každý pretekár musí mať v priebehu súťaže štartové číslo pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury (riaditeľ pretekov, riadiaci súťaže, vedúci rozhodca), sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom AZB v kategórii najml., ml., st. žiactva a dorastu budú udelené medaily a diplomy a titul Majster AZB.

Majstrovské tituly v disciplínach: výška - ml. a st. žiactvo, dorast

                                                    trojskok- dorast

                                                    žrď - st. žiactvo a dorast

                                                    60 m prekážok - dorast

sa udelia a odovzdajú na základe výsledkov pretekov Jumpéria 3.2.2024  

 

Technické ustanovenia

Diaľka z miesta odrazu: Nžky A - dievčatá s priezviskom začínajúcim A-Ko

                                         Nžky B - dievčatá s priezviskom začínajúcim Kr - Z

 

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

 

  • Postup do Finále: žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky - len pretekári z AZB
  • Postup do Finále: muži, ženy, juniori, juniorky - všetci pretekári

Záverečná ustanovenia

Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Každý pretekár súťaží na vlastnú zodpovednosť.

Časový program

nedeľa, 4.2.2024
Čas Disciplíny
09:30 diaľka z mies.o Nžky A
09:40 150 m Nžky
10:00 guľa 4 kg Žci
10:20 150 m Žky
10:40 diaľka z mies.o Nžky B
10:45 150 m Žci
11:00 150 m Nžci
11:40 1000 m Nžky
11:50 diaľka z mies.o Nžci A
11:55 1000 m Nžci
12:00 guľa 3 kg Žky
12:10 1500 m Mžky
12:20 1500 m Mžci
12:30 300 m Žky
12:50 300 m Žci
13:00 diaľka z mies.o Nžci B pätboj Mžky
13:20 pätboj Mžci
13:45 guľa 2kg 5-boj ml. žky 2000 m Žky
14:00 3000 m Žci
14:15 diaľka 5-boj ml- žci 3000 m Dci 3000 m Ž 3000 m Dky
14:30 3000 m M
14:55 60 m 5-boj ml- žky
15:15 60 m 5-boj ml- žci
15:40 200 m Dci Rozbeh
15:45 diaľka 5-boj ml- žky
15:50 200 m M Rozbeh
16:00 200 m Dky Rozbeh
16:10 guľa 3kg 5-boj ml. žci 200 m Ž Rozbeh
16:30 800 m Dky
16:35 800 m Ž
16:45 800 m Dci
16:50 800 m M
17:00 600 m 5-boj ml. žky
17:20 600 m 5-boj ml. žci
17:40 200 m Dci Finále AB
17:45 200 m M Finále AB
17:50 200 m Dky Finále AB
17:55 200 m Ž Finále AB

Ďalšie informácie

Časový program upravený 2.2.2024