<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

HM - SsAZ mladšieho žiactva U14

SsAZ_UMBBB_4

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s SŠŠ Banská Bystrica

Dátum

03.02.2024

Miesto

Banská Bystrica (Športová hala SŠŠ Tr. SNP č. 54 v Banskej Bystrici)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421905137795 ivan.cillik@umb.sk
Technický riaditeľ Branislav Mitru
Športovo-technický delegát Ján Gigac +421902470834 jan.gigac@centrum.sk
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Výsledky spracoval Matúš Kompas kompas@atletika.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2011 - 2012

Pretekári ročníkov 2013 a mladší nemôžu štartovať.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 31.1.2024 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov z klubov mimo SsAZ v prípade veľkého počtu prihlásených. 

Štartovné

Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí klub SsAZ usporiadateľovi štartovné 2,00 € za pretekára.

Zmeny oproti pôvodnej prihláške za poplatok: odhláška 0,50 €, prihláška 2,00 € + štartovné, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 3,00 €.

Štartujúci z ostatných oblastí SR, ktorím bude umožnený štart zaplatia 5,00 € za štart. Štartujúci mimo SR a neregistrovaní pretekári, ktorím bude umožnený štart zaplatia 10,00 € za štart.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale SŠŠ Tr. SNP č. 54  dňa  3.2.2024 od 8,00 hod. do skončenia pretekov. 

Štartové čísla

Štartovné čísla budú vydávané pri behoch od 300 m pri prezentácii na štarte.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie bude povolené iba na vedľajších tréningových plochách. 

Šatne

Organizátor nezabezpečuje šatne, slúžia len na prezlečenie.

Výsledky

Budú priebežne zverejňované hlásateľom a na výsledkovej tabuli. Kompletné výsledky budú zverejnené do 24 hodín po skončení pretekov na internetovej stránke SAZ (www.atletika.sk).

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaž, sa musia podať  ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Odvolanie s vkladom vo výške 10 Eur sa podáva riaditeľovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári v disciplíne získajú diplomy a medailu. Víťazi získajú tričko s nápisom Majster SsAZ

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií.

Časový program

sobota, 3.2.2024
Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,5 Mžky Rozbeh diaľka Mžci 1
10:10 60m p 76,2-7,5 Mžci Rozbeh
10:20 60 m Mžky Rozbeh
10:50 60 m Mžci Rozbeh
11:00 diaľka Mžci 2
11:20 60m p 76,2-7,5 Mžky Finále
11:25 60m p 76,2-7,5 Mžci Finále
11:35 60 m Mžky Finále
11:40 60 m Mžci Finále
11:50 600 m Mžky Beh
12:00 diaľka Mžky 1
12:05 600 m Mžci Beh výška Mžci
12:20 1500 m Mžky Beh
12:35 1500 m Mžci Beh
13:00 chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžky 2
13:15 chôdza 2000 m Mžci
13:40 guľa 3 kg Mžci
14:00 diaľka Mžky 3
14:20 guľa 2 kg Mžky

Ďalšie informácie

Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky

MLADŠÍ ŽIACI skok do výšky:  116, 121, 126, 131, 136, 141, 144, 147, 149, 151 ďalej po 2 cm.

MLADŠIE ŽIAČKY skok do výšky:  111, 116, 121, 126, 131, 136, 141, 141, 147, 149, 151, ďalej po 2 cm.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.

V skoku do diaľky je počet pokusov 3. Podľa počtu prihlásených budú pretekári rozdelení do skupín.