<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá AZB v cezpoľnom behu

AZB-logo-plne

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub AC Malacky v spolupráci s Atletickým zväzom Bratislavy

Dátum

18.11.2023

Miesto

Malacky (Zámocký park, lúka pod kaštieľom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Petr Filip petr.filip@centrum.sk
Športovo-technický delegát Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Vedúci rozhodca Renáta Polanská
Inštruktor rozhodcov Ján Koštial

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2017
ročníky 2014 - 2017
ročníky 1924 - 1988
ročníky 1924 - 1988

*veteráni, veteránky v deň pretekov 35 rokov a viac. Výsledky veteránov budú vyhodnotené v samostatnej výsledkovej listine, podľa veteránskych kritérií (prepočet výkonov podľa vekových koeficientov),

Súťaž družstiev sa uskutoční v kategórií najmladšieho, mladšieho a staršieho žiactva a dorastu.

Družstvo tvoria najmenej traja a najviac piati pretekári.

Poradie družstiev je určené súčtom poradí 3-och najlepšie umiestnených členov každého družstva v neredukovanom poradí.  V prípade rovnosti súčtu umiestnení o poradí družstiev rozhoduje lepšie umiestnenie posledného bodujúceho pretekára družstva.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v SAZ“ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny). Štartovať môže len pretekár riadne registrovaný v systéme SAZ (membery), do času dokým systém automaticky prihlasovanie neukončí.

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 17. 11. 2023 (piatka) do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania v SAZ nebude braná do úvahy.

Štartovné

- Kluby AZB – 3€ /pretekár

- Mimo súťaž z klubov AZB 5 € / štart

- Prihláška na mieste 5€ + štartovné

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Najmladší žiaci cezpoľný beh
Najmladšie žiačky cezpoľný beh
Prípravka-dievčata cezpoľný beh
Prípravka-chlapci cezpoľný beh
Veteráni cezpoľný beh
Veteránky cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v priestoroch cieľa pretekov od 8:30 hod. Odhlásenie pretekára je možné urobiť najneskôr do 10:00.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi tak, aby bolo počas pretekov dobre čitateľné.

Čipy sa budú vydávať pri prezentáciií. Chip odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom  priestore za cieľom.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pred súťažou je povolené iba mimo súťažnej trate.

Šatne

Budú k dispozícii v budove TJ Strojár Malacky (cca 150 m od priestoru štartu a cieľa). Slúžia na prezlečenie, osprchovanie, usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá. V budove je možnosť použiť aj toalety.

Pre všetkých pretekárov bude po dobehu pripravený čaj.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr však 30 minút po úradnom vyhlásení výsledkov.

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster AZB na rok 2023“. Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú medailu,diplom a vecnú cenu. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 3 pretekári.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cieľa počas a na súťažnej trati celého podujatia.

Technické ustanovenia

Dĺžky tratí

Prípravka - dievčatá          500m         1x malý okruh

Prípravka - chlapci           500m         1x malý okruh

Najmladšie žiačky          1000m        2x malý okruh

Najmladší žiaci             1000 m         2x malý okruh

Mladšie žiačky             1 500 m        3x malý okruh

Mladší žiaci                 1 500 m        3x malý okruh

Staršie žiačky              2 000 m       2x veľký okruh

Starší žiaci                   3 000 m      3x veľký okruh

Dorastenky                  3 000 m       3x veľký okruh

Dorastenci                   4 000 m       4x veľký okruh

Juniorky                       4 000 m       4x  veľký okruh

Juniori                         5 000 m        5x  veľký okruh

Ženy                           5 000 m        5x  veľký okruh

Muži                           6 000 m        6x veľký okruh

Povrch spevnený lesný terén, 100% tráva, prírodné prekážky, možnosť použitia bežeckých tretier.

Záverečná ustanovenia

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky (WA), Súťažného poriadku AZB 2023 a podľa týchto propozícií.

b) Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 25 mm.

c) Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.

d) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.

e) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

f) V prípade, že pretekár bude predbehnutý vedúcim bežcom o 1 okruh, môže byť takýto pretekár stiahnutý z trate.

Časový program

sobota, 18.11.2023
Čas Disciplíny
10:35 cezpoľný beh Pd
10:45 cezpoľný beh Pch
10:55 Otvorenie M-AZB v cezpoľnom behu
11:00 cezpoľný beh Nžky
11:10 cezpoľný beh Nžci
11:20 cezpoľný beh Mžky
11:30 cezpoľný beh Mžci
11:40 1. blok Vyhlasovanie výsledkov
11:45 cezpoľný beh Žky
12:00 cezpoľný beh Žci
12:20 cezpoľný beh Dky cezpoľný beh Dci
12:45 cezpoľný beh Jky cezpoľný beh Ž cezpoľný beh Vky
12:50 2. blok Vyhlasovanie výsledkov
13:15 cezpoľný beh Jri cezpoľný beh M cezpoľný beh V
14:00 3. blok Vyhlasovanie výsledkov
14:15 Ukončenie pretekov

Ďalšie informácie

traťe:

500m okruh - https://www.relive.cc/view/vevWBr4J9Gq

1000m okruh - https://www.relive.cc/view/v8qkp1YWxKv

Parkovanie pre pretekárov, trénerov a rodičov sa odporúča na vyhradenom mieste na Leginárskj ulici, pri Zámockom parku (oproti Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Malackách).

Partneri podujatia: