<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M- okresu Šaľa najml a ml.žiactva v atletike 20. ročník , memoriál zakladateľov atletiky v Šali prof. M. Melicherčíka a prof. J. Mutkoviča

logo AO Šaľa
logo Šaľa

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AO TJ Slovan Duslo Šaľa v spolupráci so ZŠ J. Hollého

Dátum

12.10.2023

Miesto

Šaľa (ZŠ J. Hollého Šaľa, Hollého 48 Šaľa)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Marek Baláž +421908132958 balaz@atletika.sk
Vedúci rozhodca Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Časomieru zaisťuje Milan Beliansky

Štartujú

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

 

 

Obmedzenie štartu

 • jeden pretekár môže štartovať v dvoch disciplínach a v štafete
 • v disciplíne môžu štartovať z jednej školy traja pretekári na kategóriu
 • v skoku do diaľky dva pokusy + dva finálové pokusy pre osem najlepších

Prihlášky

do 11.10.2023 do 18,00 na portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar/

Pretekárov vkladať ako neregistrovaných

Štartovné

účastníci štartujú na vlastné náklady. 

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 600 m, 1000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 1000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 600 m, 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, 1000 m, výška, diaľka z mies.o, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Prezentácia škôl od 8,00 hod. do 8,30 hod.

Technické ustanovenia

 • Porada vedúcich:      8,30 hod.
 • Rozhodcovia:            každá škola zabezpečí jedného rozhodcu
 • ak sa pretekárom križujú disciplíny je potrebné sa nahlásiť (odprezentovať) na technicej disciplíne a následne odbehať bežecké disciplínu, ktorá je prvoradá a potom sa môže vrátiť k technickej disciplíne
 • Upozornenie: za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca organizácia
 • Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Základné výšky a zvyšovanie:

 • najml. žiaci      - 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148...cm
 • ml. žiaci           - 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, ...cm
 • najml. žiačky   - 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138,...cm
 • ml. žiačky        - 100, 105, 110, 115,120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový program

štvrtok, 12.10.2023
Čas Disciplíny
08:40 Otvorenie podujatia
08:45 60 m Mžci Rozbeh výška Nžky guľa 2 kg Nžci kriket Mžky
08:55 60 m Mžky Rozbeh
09:05 60 m Nžci Rozbeh
09:15 60 m Nžky Rozbeh diaľka z mies.o Nžci
09:30 600 m Mžci Beh
09:45 600 m Mžky Beh výška Mžci guľa 3 kg Mžky kriket Nžci
10:00 600 m Nžci Beh
10:15 600 m Nžky Beh diaľka z mies.o Nžky
10:35 60 m Mžci Finále
10:40 60 m Mžky Finále
10:45 60 m Nžci Finále výška Mžky guľa 2 kg Nžky kriket Mžci
10:50 60 m Nžky Finále
11:10 1000 m Mžci Beh diaľka Mžky
11:25 1000 m Mžky Beh
11:45 1000 m Nžci Beh výška Nžci guľa 3 kg Mžci kriket Nžky
12:00 1000 m Nžky Beh diaľka Mžci
12:20 4 x 60 m Mžci Beh
12:35 4 x 60 m Mžky Beh
12:50 4 x 60 m Nžci Beh
13:05 4 x 60 m Nžky Beh
13:30 Vyhlásenie výsledkov družstiev