<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-AZB vo viacboji ml. žiakov a žiačok

logá M-AZB viacboj 1

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Slávia UK Bratislava a Atletický zväz Bratislavy

Dátum

03.09.2023

Miesto

Bratislava (Atletický štadión prof. Kuchena, FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Peter Mitašík +421904659655 petermitasik196@gmail.com
Vedúci rozhodca Vladimíra Trulíková
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Kategórie a disciplíny: 
mladší žiaci päťboj (60 m pr. – diaľka – 60 m – loptička – 600 m),
mladšie žiačky päťboj (60 m pr. – loptička – 60 m – diaľka – 600 m)

Prihlášky

Prihlasovanie na súťaž prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška musí byť zrealizovaná najneskôr do 1.9.2023 (piatok) do 24. hodiny. Po tomto termíne systém prihlasovanie automaticky ukončí.

Štartovné

kluby AZB – 3€ za pretekára/M-AZB
kluby mimo AZB – 5€ za štart
dopis pretekára v deň pretekov - štartovné + 5€

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, diaľka, kriket, pätboj
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 60m p 76,2-7,5, diaľka, kriket, pätboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v deň pretekov od 8:30 do ukončenia pretekov v areáli FTVŠ UK v Bratislave. Prezentácia bude v kancelárii pretekov vykonaná zástupcom klubu najneskôr 60 min pred začiatkom prvej disciplíny. Odhlásenie pretekára najneskôr 60 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať pred štartom 600 m priamo v priestore štartu. 

Rozcvičovanie

Povolené je na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Budú k dipozícii v budove FTVŠ - vstup z vnútorného parkoviska. Slúžia len na prezlečenie - usporiadateľ nezodpovedá za odložené veci v šatni alebo na štadióne.

Výsledky

 Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťaz získava titul „Majster AZB v päťboji na rok 2023“. Prví traja dostávajú medailu.

Zdravotná služba

Bude k dispozícii v priestore cieľa počas celého priebehu pretekov. 

Technické ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2023 a podľa týchto propozícií.
  2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov riadiaci súťaže.
  4. Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok.
  5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
  6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
  7. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy.
  8. Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční.
  9. Vstup na súťažnú plochu štadióna majú iba pretekári, rozhodcovia a označení funkcionári.

Časový program

nedeľa, 3.9.2023
Čas Disciplíny
09:55 Otvorenie pretekov
10:00 60m p 76,2-7,5 Mžky pätboj Mžky
10:20 60m p 76,2-7,5 Mžci pätboj Mžci
10:50 kriket Mžky
11:10 diaľka Mžci
11:45 60 m Mžky
12:05 60 m Mžci
12:30 diaľka Mžky
12:45 kriket Mžci
13:25 600 m Mžky
13:35 600 m Mžci
13:45 Vyhlasovanie výsledkov
partneri UKBLA