<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Míting AZB - mladšie žiactvo + kontrolky pre staršie žiactvo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy s podporou Bratislavského samosprávneho kraja

Dátum

27.09.2023

Miesto

Bratislava (Štadión Mladá Garda, Račinska 103, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladimír Viernus 0908 524 752 viernus.vladimir@gmail.com
Manažér pretekov Dominika Blašková
Technický riaditeľ Oliver Libič
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Výsledky spracoval Matúš Kompas 0915 722 100 kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie Slovenský Červený kríž

Štartujú

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od zverejnenia propozícií do pondelka 25.9.2022 23:59 hod. Po tomto termíne sa systém uzavrie a upraví sa časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov do utorka 26.9.2023 do 15:00.

Dopísanie pretekára v deň pretekov je možný za poplatok 5€ + štartovné

Štartovné

Štartovné:

  • pretekári z klubov AZB v rámci ligy - 2 € / pretekár
  • pretekári z klubov AZB kontrolky - 3 € / štart
  • pretekári mimo klubov AZB - 5 € / štart
  • dopísanie pretekára v deň pretekov 5€ + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, 200 m pr. 76,2, diaľka, guľa 3 kg, kriket
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, guľa 4 kg
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, výška

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 15:00 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v deň pretekov 27.9.2023 do 14,30 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. Návod na online prezentáciu TU!!!

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 600m m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

ml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm

ml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm

Časový program

streda, 27.9.2023
Čas Disciplíny
15:45 diaľka Mžci
16:00 60 m Mžci kriket Mžky
16:10 60 m Mžky
16:30 60 m Žky
16:35 60 m Žci
16:45 600 m Mžky výška Mžky
16:50 kriket Mžci
16:55 600 m Mžci 600 m Žci
17:00 300 m Mžci
17:05 300 m Mžky
17:15 300 m Žky 300 m Žci
17:30 1500 m Mžci 1500 m Mžky 1500 m Žky 1500 m Žci diaľka Mžky guľa 2 kg Mžky
17:45 150 m Mžky
18:00 výška Žky guľa 3 kg Mžci guľa 4 kg Žci
18:05 150 m Mžci
18:15 150 m Žky
18:20 150 m Žci
18:30 200 m pr. 76,2 Mžky 200 m pr. 76,2 Mžci