<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Detská atletika

logo DA
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Západoslovenský atletický zväz a Detská atletika

Dátum

02.09.2023

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Jaroslav Dobrovodský
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 2014 - 2015
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2016 - 2020
ročníky 2016 - 2020

Prihlášky

Prihlasovanie pretekárov na preteky prebieha on-line na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 1.9.2023 do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie pretekárov v rozsahu pretekania sa v SAZ vo svojej vekovej kategórii.

Štartovné

bez štartovného poplatku

Disciplíny

Miniprípravka-dievčatá 50 m, skok z miesta, Lopta z kolien
Miniprípravka-chlapci 50 m, skok z miesta, Lopta z kolien
Prípravka-dievčata 50 m, skok z miesta, Lopta z kolien
Prípravka-chlapci 50 m, skok z miesta, Lopta z kolien

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8:30 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08:45 hod. v deň pretekov Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Tituly a odmeny

Pretekári a pretekárky na prvých troch miestach získajú medailu.

Zdravotná služba

Zabezpečená zdravotná služba počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

  • Preteky na 50m sa konajú priamo ako finálové behy
  • odhod lopty 1kg z kolien a skok z miesta 3 pokusy za sebou

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 2.9.2023
Čas Disciplíny
09:30 skok z miesta Pch skok z miesta Mpch Lopta z kolien Pd Lopta z kolien Mpd
09:50 skok z miesta Pd skok z miesta Mpd Lopta z kolien Pch Lopta z kolien Mpch
10:10 50 m Pch Beh
10:17 50 m Pd Beh
10:25 50 m Mpch Beh
10:32 50 m Mpd Beh

Ďalšie informácie

  • EleH - prípravka chlapci
  • EleZ - prípravka dievčatá
  • EleHm - miniprípravka chlapci
  • EleZm - miniprípravka dievčatá