<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Míting AZB - mladšie žiactvo + kontrolky

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

31.05.2023

Miesto

Bratislava (atletický štadión Mladá garda, Račianska 103, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladimír Viernus 0908 524 752 viernus.vladimir@gmail.com
Manažér pretekov Dominika Blašková
Technický riaditeľ Oliver Libič
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Výsledky spracoval Matúš Kompas 0915 722 100 kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie Slovenský Červený kríž

Štartujú

ročníky 1924 - 2007
ročníky 1924 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Kontrolky - vrh guľou - atléti vrhajú guľou o hmotnosti prislúchajúcej vekovej kategórii.

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od zverejnenia propozícií do pondelka 28.5.2022 23:59 hod. Po tomto termíne sa systém uzavrie a upraví sa časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov do utorka 30.5.2023 do 15:00.

Dopísanie pretekára v deň pretekov je možný za poplatok 5€ + štartovné

Štartovné

Štartovné:

  • pretekári z klubov AZB v rámci ligy - 2 € / pretekár
  • pretekári z klubov AZB kontrolky - 3 € / štart
  • pretekári mimo klubov AZB - 5 € / štart
  • dopísanie pretekára v deň pretekov 5€ + štartovné

Disciplíny

Muži 60 m, 300 m, 600 m, 1500 m, výška, guľa 7,26 kg
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket
Ženy 60 m, 300 m, 600 m, 1500 m, výška, guľa 4 kg
Starší žiaci 600 m, 1500 m, 200 m pr. 76,2, výška, guľa 4 kg
Staršie žiačky 600 m, 1500 m, 200 m pr. 76,2, výška, guľa 3 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 15:00 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky od 29.5.2023 08:00 hod až v deň pretekov 31.5.2023 do 14,30 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. Návod na online prezentáciu TU!!!

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 600m m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

ml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm

ml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm

Časový program

streda, 31.5.2023
Čas Disciplíny
15:45 diaľka Mžci
16:00 60m p 76,2-7,5 Mžky kriket Mžky
16:15 60 m Mžci
16:35 60 m Mžky
16:45 výška Mžky výška Mžci
17:00 60 m M kriket Mžci
17:05 60 m Ž
17:10 600 m Mžci
17:15 600 m Mžky diaľka Mžky
17:20 600 m M 600 m Žci
17:25 600 m Ž 600 m Žky
17:30 300 m Mžci
17:40 300 m Mžky guľa 2 kg Mžky guľa 3 kg Žky guľa 4 kg Ž
17:50 300 m M
17:55 300 m Ž
18:00 1500 m Mžci 1500 m Mžky 1500 m Žky 1500 m Žci výška M výška Ž výška Žky výška Žci
18:10 1500 m M 1500 m Ž
18:20 150 m Mžci
18:30 150 m Mžky
18:40 guľa 3 kg Mžci guľa 4 kg Žci guľa 7,26 kg M
18:50 200 m pr. 76,2 Mžci 200 m pr. 76,2 Žci
18:55 200 m pr. 76,2 Mžky 200 m pr. 76,2 Žky