<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo liga AZB staršieho žiactva + kontrolky ZRUŠENÉ!!!

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

17.05.2023

Miesto

Bratislava (atletický štadión, Mladá garda, Račianska 103, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Michal Gregor info@azb.sk
Vedúci projektu Michal Gregor
Manažér pretekov Dominika Blašková
Technický riaditeľ Oliver Libič
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Časomieru zaisťuje Milan Beliansky
Výsledky spracoval Matúš Kompas kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1940 - 2007
ročníky 1940 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

Kontrolky - hod diskom, hod oštepom - atléti hádžu náčiním hmotnosti prislúchajúcej vekovej kategórii. 

Kontrolky - prekážky - atléti pretekajú na prekážkach prislúchajúcich vekovej kategórii.

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do 15.5.2023 do 23:59. Po tomto termíne sa systém uzavrie. Na základe prihlášok bude upravený časový rozpis do utorka 16.5.2023 do 15:00.

Dopísanie pretekára v deň pretekov je možný za poplatok 5€ + štartovné

Štartovné

Štartovné:

 • pretekári z klubov AZB v rámci ligy st. žiakov a žiačok - 2 € / pretekár
 • pretekári z klubov AZB kontrolky - 3 € / štart
 • pretekári mimo klubov AZB - 5 € / štart
 • dopísanie pretekára v deň pretekov 5 € / pretekár + štartovné

Disciplíny

Muži 100 m, 400 m, 800 m, 2000 m, 300 m pr. 91,4, výška, diaľka, disk 2 kg, oštep 800 g
Ženy 100 m, 400 m, 800 m, 2000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, výška, disk 1 kg, oštep 600 g
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, oštep 600 g
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, oštep 500 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 14:30 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky od 16.5.2023 08:00 hod až v deň pretekov 17.5.2023 do 14,30 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. Návod na online prezentáciu TU!!!

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 800m m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

st. žiaci – 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

st. žiačky – 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161,...cm

kontrolky - 133, 138, 143 ,148 ,153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

 

Prekážky - kontrolky

Prekážky budú postavené podľa kategórie dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí.

Disk a oštep

Hmotnosť náčinia bude prispôsobená jednotlivým kategóriám dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí, veteráni - t.z. štartová listina bude rozdelená na kategórie.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2023 a podľa propozícií pretekov.
 2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 5. Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 2023/. Do rozsahu pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny.
 6. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční
 7. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

streda, 17.5.2023
Čas Disciplíny
15:45 diaľka Žci diaľka M
16:00 100m p 76,2-8,2 Žky disk 0,75 kg Žky disk 1 kg Žci disk 1 kg Ž disk 2 kg M
16:10 100 m pr. 83,8 Žci 100 m pr. 83,8 Ž
16:20 60 m Žky
16:50 60 m Žci
17:00 výška Žky výška Žci výška Ž výška M
17:10 100 m Ž
17:15 100 m M
17:20 800 m Žky 800 m Ž
17:25 800 m Žci 800 m M
17:30 diaľka Žky oštep 500 g Žky oštep 600 g Žci oštep 600 g Ž oštep 800 g M
17:35 300 m Žky
17:50 300 m Žci
18:00 400 m Ž
18:05 400 m M
18:20 150 m Žky
18:30 guľa 3 kg Žky guľa 4 kg Žci
18:45 150 m Žci
19:05 300 m pr. 76,2 Žky
19:10 300 m pr. 76,2 Žci 300 m pr. 76,2 Ž
19:15 300 m pr. 91,4 M
19:20 2000 m Žci 2000 m Žky 2000 m M 2000 m Ž