<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Míting AZB - mladšie žiactvo + kontrolky

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

10.05.2023

Miesto

Bratislava (Štadión Mladá Garda, Račianska 103, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladimír Viernus 0908 524 752 viernus.vladimir@gmail.com
Manažér pretekov Dominika Blašková
Technický riaditeľ Oliver Libič
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Výsledky spracoval Matúš Kompas 0915 722 100 kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie Slovenský Červený kríž

Štartujú

ročníky 1924 - 2007
ročníky 1924 - 2007
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Kontrolky - vrh guľou - atléti vrhajú guľou o hmotnosti prislúchajúcej vekovej kategórii.

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od zverejnenia propozícií do pondelka 8.5.2022 23:59 hod. Po tomto termíne sa systém uzavrie a upraví sa časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov do utorka 9.5.2023 do 15:00.

Dopísanie pretekára v deň pretekov je možný za poplatok 5€ + štartovné

Štartovné

Štartovné:

 • pretekári z klubov AZB v rámci ligy - 2 € / pretekár
 • pretekári z klubov AZB kontrolky - 3 € / štart
 • pretekári mimo klubov AZB - 5 € / štart
 • dopísanie pretekára v deň pretekov 5€ + štartovné

Disciplíny

Muži 60 m, 300 m, 1000 m, 5000 m, 200 m pr. 76,2, výška, guľa 7,26 kg
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket
Ženy 60 m, 300 m, 1000 m, 5000 m, 200 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 4 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 15:00 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky od 09.5.2023 08:00 hod až v deň pretekov 10.5.2023 do 14,30 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. Návod na online prezentáciu TU!!!

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 600m m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

ml. žiaci – 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163...cm

ml. žiačky – 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148,...cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2022 a podľa propozícií pretekov.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 5. Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok.
 6. Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 2023/. Do rozsahu pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny.
 7. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. i) Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční
 8. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

streda, 10.5.2023
Čas Disciplíny
15:45 diaľka Mžci
16:00 60m p 76,2-7,5 Mžci 60m p 76,2-7,5 Mžky kriket Mžky
16:15 60 m Mžci
16:35 60 m Mžky
17:00 60 m M výška Mžci výška Mžky výška M výška Ž kriket Mžci
17:10 60 m Ž
17:15 diaľka Mžky
17:20 600 m Mžci
17:25 600 m Mžky
17:30 1000 m M 1000 m Ž
17:40 300 m Mžci
17:45 300 m Mžky
17:50 300 m M
17:55 300 m Ž
18:00 1500 m Mžky 1500 m Mžci guľa 2 kg Mžky guľa 3 kg Mžci guľa 4 kg Ž guľa 7,26 kg M
18:10 150 m Mžci
18:25 150 m Mžky
18:45 200 m pr. 76,2 Mžky 200 m pr. 76,2 Mžci diaľka Ž
18:50 200 m pr. 76,2 Ž 200 m pr. 76,2 M
19:00 5000 m M 5000 m Ž