<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ v cezpoľnom behu

SsAZ_SNPZH

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom a občianske združenie Žiar v pohybe

Dátum

11.11.2023

Miesto

Žiar nad Hronom (Základná škola Jilemnického 2 96501 Žiar nad Hronom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Adam Pajunk
Manažér pretekov Marián Podolec
Technický riaditeľ Miroslav Rybársky
Športovo-technický delegát Ján Gigac
Vedúci rozhodca Adam Pajunk
Časomieru zaisťuje HRDO šport - Rastislav Hrbáček

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2017
ročníky 2014 - 2017

Vložené preteky pre kategórie (2014-2017)

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.11.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 10,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

  • v rámci M-SaAZ najmladšie žiactvo a mladšie žiactvo – 2,00 €
  •  ostatné kategórie - 3,00 €
  •  pretekári z iných oblastí, alebo mimo SAZ  - 5,00 € 

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Najmladší žiaci cezpoľný beh
Najmladšie žiačky cezpoľný beh
Prípravka-dievčata cezpoľný beh
Prípravka-chlapci cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 9,15 hod. do skončenia pretekov

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci družstiev a klubov pri prezentácii. Chipi sa budú vydávať cca 15 min pred štartom v priestore cieľa. Každý pretekár je povinný si vyzdvihnúť chip. Bez chipu nebude pretekár vyhodnotený!!!

Po dobehnutí do cieľa je pretekár povinný odovzdať chip!!!

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priestoroch základnej školy .

Tituly a odmeny

Pretekári v rámci M SaAZ na 1. – 3. mieste dostanú diplomy a medaily, víťaz dostane tričko Majster SsAZ.

V kategórií mužov a žien bude aj vyhodnotenie 1 – 3.miesto celkového poradia .Pretekári v rámci  behu ročníkov 2014-2017 1.-5.dostanú diplomy a vecné ceny .

Technické ustanovenia

Prípravka chlapci (2014-2017) 500 m 1 x malý okruh
Prípravka dievčatá (2014-2017) 500 m 1 x malý okruh
Najmladší žiaci (2012-2013) 500 m 1 x malý okruh
Najmladšie žiačky (2012-2013) 500 m 1 x malý okruh
Mladší žiaci (2010-2011) 1 km 1 x veľký okruh
Mladšie žiačky (2010-2011) 1 km  1 x veľký okruh
Starší žiaci (2009-2008) 1,5 km 1 x malý okruh a 1 x veľký okruh
Staršie žiačky (2009-2008) 1,5 km 1 x malý okruh a 1 x veľký okruh
Dorastenci (2007-2006) 3 km 3 x veľký okruh
Dorastenky (2007-2006) 2 km 2 x veľký okruh
Juniori (2005-2004) 6 km 6 x veľký okruh
Juniorky (2005-2004) 4 km 4 x veľký okruh
Muži (2003 a starší) 9 km 9 x veľký okruh
Ženy (2003 a staršie) 5 km 5 x veľký okruh

V prípade, že sa bežia zložené okruhy, najskôr sa beží malý okruh.

Beží sa na trávnatej trati, je možné bežať v tretrách. Trať má dva okruhy menší 500 m väčší 1000 m.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícií

Časový program

sobota, 11.11.2023
Čas Disciplíny
10:50
11:00 cezpoľný beh Pd Beh 1
11:10 cezpoľný beh Pch Beh 1
11:20 cezpoľný beh Pd Beh 2
11:30 cezpoľný beh Pch Beh 2
11:40 cezpoľný beh Nžky
11:50 cezpoľný beh Nžci
12:00 cezpoľný beh Mžky
12:15 cezpoľný beh Mžci
12:30 cezpoľný beh Žky
12:45 cezpoľný beh Žci
13:00 cezpoľný beh Dky
13:15 cezpoľný beh Dci
13:30 cezpoľný beh Jky cezpoľný beh Ž
14:00 cezpoľný beh Jri cezpoľný beh M