<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Finále M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva

SsAZ_CVCLM

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Centrum voľného času Liptovský Mikuláš, Olympijský klub Liptova

Dátum

01.10.2023

Miesto

Liptovský Mikuláš (Atletický štadión Centrum voľného času , Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47 Liptovský Mikuláš)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Roman Králik
Vedúci projektu Roman Coma roma74.roman@gmail.com
Technický riaditeľ Silvia Hrebíková
Vedúci rozhodca Tibor Pelach
Časomieru zaisťuje HRDO šport hrbacek@hrdosport.sk
Výsledky spracoval HRDO šport hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Mladší žiaci       AO Olympia Považská Bystrica, CVČ Liptovský Mikuláš,  ŠK  Juventa Žilina, Atletický klub ZTS Martin, AK Spartak Dubnica nad Váhom, AK ŠK UMB B. Bystrica, AC Stavbár Nitra, ŠK Detva v pohybe, AK Mostáreň Brezno, BŠK Banská Bystrica

Mladšie žiačky     AO Olympia Považská Bystrica, CVČ Liptovský Mikuláš,    AC VICTORIA Turany, Atletický klub ZTS Martin, AK Spartak Dubnica nad Váhom, AK ŠK UMB B. Bystrica, AC Stavbár Nitra, MŠK Žiar nad Hronom, AK Mostáreň Brezno, BŠK B. Bystrica   

Obmedzenie štartu

Štart mimo súťaž z klubov, ktoré nie sú postupujúce nie je možný.                                         

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 29.9.2023 do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.  Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Odhláška pretekára                           0,50 €     

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m a chôdzu.

Šatne

Slúžia iba na prezlečenie pretekárov. Za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. K dispozícii bude hlavná tribúna. Žiadame vedúcich družstiev, aby dozerali na dodržiavanie poriadku.

Technické ustanovenia

Mladší žiaci: skok do výšky - 115,120,125,130,135,140,145,150,154,157,160,163,165, ďalej po 2cm
Mladšie žiačky: skok do výšky - 110,115,120,125,130,135,140,144,148,151,154,156, ďalej po 2cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 1.10.2023
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžky chôdza 2000 m Mžci výška Mžky diaľka Mžci kriket Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžky guľa 2 kg Mžky
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:50 60 m Mžky Rozbeh
11:10 60 m Mžci Rozbeh
11:30 600 m Mžky
11:50 600 m Mžci výška Mžci diaľka Mžky kriket Mžky
12:15 60 m Mžky Finále A guľa 3 kg Mžci Finále B
12:20 60 m Mžky Finále B
12:25 60 m Mžci Finále A
12:30 60 m Mžci Finále B
12:35 1500 m Mžky
12:50 1500 m Mžci
13:05 150 m Mžky
13:25 150 m Mžci
13:40 4 x 60 m Mžky
13:55 4 x 60 m Mžci

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné. Ovál je 4 prúdový

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.