<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Finále M-SsAZ najmladšieho žiactva

SsAZ_ZTSMT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZTS Martin

Dátum

08.10.2023

Miesto

Martin (Atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pavol Zemko
Vedúci projektu Ján Gigac jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Dušan Machník
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Maximálny počet pretekárov v družstve je 20.

Najmladší žiaci:                         ZTSDU, ZTSMT, KUBIN, BSKBB, UMBBB, SKJZA, ACSNR, KRUPI

Najmladšie žiačky:                    ZTSDU, ZTSMT, VICTU, BSKBB, UMBBB, SKJZA, ACSNR, SNPZH

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 5.10.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Odhláška pretekára 0,50 €

Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Nie sú k dispozícii. Štadión je bez tribúny, budú inštalované prístrešky v obmedzenom množstve.

Tituly a odmeny

Prvé tri družstvá v kategórii získajú poháre a medaile, víťazne družstvo tričká Majster SsAZ.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 8.10.2023
Čas Disciplíny
10:00 štvorboj Nžci štvorboj Nžky

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy

vykonané za sebou.