<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva

SsAZ_UMBBB_2

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje ŠK UMB Banská Bystrica

Dátum

17.09.2023

Miesto

Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík
Vedúci projektu Roman Coma
Technický riaditeľ Branislav Mitru
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 15.9.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,00 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Na tréningovom štadióne a vedľajších plochách. Zákaz vstupu na trávnatú plochu na hlavnom štadióne!

Šatne

Šatne usporiadateľ nezabezpečuje.

Technické ustanovenia

  • Hod kriketovou loptičkou a vrh guľou bude na tréningovom štadióne (vedľa hlavného štadióna).
  • Skok do diaľky z miesta odrazu - merané z miesta odrazu. 1 metrové odrazové územie rozdelené po 10 cm. Meranie odrazu od najbližšej čiary v smere skoku.
  •  

 

Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky:

Mladší žiaci: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 149, 153, 156, 159, 161, ďalej po 2 cm

Mladšie žiačky: 115, 120, 125, 130, 135, 139, 143, 146, 149, 151, ďalej po 2 cm

Najmladší žiaci: 105, 110, 115, 120, 125, 129, 133, 136, 139, 141, ďalej po 2 cm

Najmladšie žiačky: 105, 110, 115, 120, 124, 128, 131, 134, 136, ďalej po 2 cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

nedeľa, 17.9.2023
Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Mžci výška Mžky diaľka z mies.o Nžci guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
10:10 60m p 76,2-8,5 Mžky
10:25 60 m Nžci Rozbeh
10:45 60 m Nžky Rozbeh
11:05 60 m Mžci Rozbeh
11:20 60 m Mžky Rozbeh výška Mžci diaľka z mies.o Nžky guľa 3 kg Mžci kriket Nžci
11:40 1000 m Nžci
12:00 1000 m Nžky
12:20 60 m Nžci Finále
12:25 60 m Nžky Finále
12:30 60 m Mžci Finále
12:35 60 m Mžky Finále
12:45 600 m Nžci výška Nžci diaľka Mžky kriket Nžky
13:00 600 m Nžky
13:15 600 m Mžci
13:30 600 m Mžky
13:45 150 m Nžci
14:00 150 m Nžky
14:15 150 m Mžci výška Nžky diaľka Mžci kriket Mžky
14:30 150 m Mžky
14:50 1500 m Mžci
15:00 1500 m Mžky
15:10 chôdza 1000 m Nžci chôdza 1000 m Nžky
15:20 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky
15:40 4 x 60 m Nžci
15:50 4 x 60 m Nžky
16:00 4 x 60 m Mžci
16:10 4 x 60 m Mžky