<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 4

SsAZ_SKJZA_2

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje ŠK Juventa Žilina

Dátum

05.09.2023

Miesto

Žilina (Športový areál Gymnázia, Varšavská cesta 1)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Lukáš Kaco +421 904 064697
Riaditeľ pretekov Marián Zrník +421 905 315540
Vedúci projektu Roman Coma +421 905 214982
Technický riaditeľ Peter Tichý +421 949 531070
Vedúci rozhodca Ján Jakubík +421 911 121137
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.9.2023 do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Budú k dispozícii pri telocvičniach v škole. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.

Zdravotná služba

Zdravotná starostlivosť počas pretekov zabezpečená.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

utorok, 5.9.2023
Čas Disciplíny
16:00 štvorboj Nžci štvorboj Nžky

Ďalšie informácie

16:00    50 m Nžci                   Diaľka z miesta Nžky A        Vortex Nžky B

16:40                                       Diaľka z miesta Nžky B        Vortex Nžky A

17:30    50 m Nžky                 Diaľka z miesta Nžci A          Vortex Nžci B

18:10                                      Diaľka z miesta Nžci B          Vortex Nžci A

18:20     600 m Nžky 

18:50     600 m Nžci 

Dráha je šesťprúdová umelohmotná na rovinke a štvorprúda na ovále, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.
Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy vykonané za sebou.