<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ staršieho žiactva

SsAZ_UMBBB_3

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s VŠC Dukla Banská Bystrica

Dátum

27.05.2023

Miesto

Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421 905 137795 ivan.cillik@umb.sk
Vedúci projektu Ján Gigac +421 902 470834 jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Branislav Mitru
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2008 - 2013
ročníky 2008 - 2013

V kategórii starších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2023.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 25.5.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Starší žiaci a žiačky                           3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Zvolávatelňa

Prezentácia na disciplínu: Bude v priestore štartu a v sektore disciplíny 10 min. pred začiatkom bežeckej a 15 min. pred začiatkom technickej disciplíny.

Rozcvičovanie

Na tréningovom štadióne a vedľajších plochách. Zákaz vstupu na trávnatú plochu na hlavnom štadióne!

Šatne

Šatne usporiadateľ nezabezpečuje.

Výsledky

Budú priebežne zverejňované. Kompletné výsledky budú zverejnené do 24 hodín po skončení pretekov na internetovej stránke SAZ (www.atletika.sk).

Technické ustanovenia

  • Hod diskom a vrh guľou bude na tréningovom štadióne (vedľa hlavného štadióna).
  • Počet pokusov v technických disciplínach (diaľka, guľa, disk, oštep, kladivo) je 3 + 3 a pri vyššom počte ako 30 majú všetci pretekári 4 pokusy. 

 

Starší žiaci

skok do výšky: 142, 147, 152, 157, 162, 166, 169, 172, 175, 177 a ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 202, 222, 242, 252, 262, 272, ďalej po 10 cm.

Staršie žiačky:

skok do výšky:  127, 132, 137, 142, 147, 152, 156, 160, 163, 165, ďalej po 2 cm.

skok o žrdi: 182, 202, 222, 242, 252, 262, 272, ďalej po 10 cm.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 27.5.2023
Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žky diaľka Žci kladivo 4 kg Žci oštep 500 g Žky
10:20 100 m pr. 83,8 Žci
10:35 60 m Žky Rozbeh
10:55 60 m Žci Rozbeh kladivo 3 kg Žky
11:15 chôdza 3000 m Žky chôdza 3000 m Žci výška Žci oštep 600 g Žci
11:35 2000 m Žky diaľka Žky
11:50 3000 m Žci
12:10 60 m Žci Finále A disk 1 kg Žci
12:15 60 m Žci Finále B
12:20 60 m Žky Finále A guľa 3 kg Žky
12:25 60 m Žky Finále B
12:35 800 m Žky
12:45 800 m Žci žrď Žky žrď Žci
13:00 300 m Žky disk 1 kg Žky
13:15 300 m Žci guľa 4 kg Žci
13:35 150 m Žky
13:55 150 m Žci
14:20 300 m pr. 76,2 Žky
14:30 300 m pr. 76,2 Žci
14:45 4 x 300 m Žky
15:00 4 x 300 m Žci