<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva skupina 2 + vložené preteky pre prípravku

SsAZ_KRUPI

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický Klub Krupina, o.z.

Dátum

24.05.2023

Miesto

Krupina (Mestský štadión, Pribinova 2333/31A, Krupina)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Veronika Ľašová
Technický riaditeľ Július Korčok
Vedúci rozhodca Marek Janek
Časomieru zaisťuje HRDO šport 0903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2016 - 2018
ročníky 2016 - 2018

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 22.5.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,00 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Prípravka chlapci a dievčatá 2,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Mimo súťaž 5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára 0,50 €

Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Prípravka-chlapci 50 m, vortex
Prípravka-dievčata 50 m, vortex
Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov kancelárii pretekov do 15,10 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Sú k dispozícii v útrobách štadióna. Štadión disponuje tribúnou, sedením a toaletami.

Technické ustanovenia

Časový rozpis

16:00 50 m Nžci Diaľka z miesta Nžky A Vortex Nžky B
16:10 50 m PCH   Vortex PD
16:40 600 m Nžci Diaľka z miesta Nžky B Vortex Nžky A
17:10 50 m Nžky Diaľka z miesta Nžci A Vortex Nžci B
17:45 50 m PD   Vortex PCH
18:00 600 m Nžky Diaľka z miesta Nžci B Vortex Nžci A

 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

streda, 24.5.2023
Čas Disciplíny
16:00 štvorboj Nžci štvorboj Nžky
16:20 50 m EleH vortex EleZ
17:45 50 m EleZ vortex EleH

Ďalšie informácie

Dráha je štvorprúdová, v cieľovej rovinke 6 prúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy vykonané za sebou.

Spon_KRUPI