<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Juh

SsAZ_UMBBB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica

Dátum

13.05.2023

Miesto

Banská Bystrica (Štadión UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421 905 137795 ivan.cillik@umb.sk
Vedúci projektu Adam Pajunk +421 917 188772 adam.pajunkak@gmail.com
Technický riaditeľ Branislav Mitru
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje Milan Beliansky milan.beliansky@gmail.com
Výsledky spracoval Matúš Kompas

Štartujú

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

V kategórii mladších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2023

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 11.5.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Organizátor nezabezpečuje šatne.

Technické ustanovenia

Mladší žiaci - skok do výšky: 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 154, 157, 160, 163, 165, ďalej po 2 cm.

Mladšie žiačky - skok do výšky:  110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 144, 148, 151, 154, 156, ďalej po 2 cm.

Počet pokusov v technických disciplínach (diaľka, guľa, kriketka) je 3 + 3 a pri vyššom počte ako 30 majú všetci pretekári 4 pokusy. 

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 13.5.2023
Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,5 Mžky výška Mžky diaľka Mžci
10:10 60m p 76,2-7,5 Mžci guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
10:20 60 m Mžky Rozbeh
10:40 60 m Mžci Rozbeh
11:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky
11:25 600 m Mžky diaľka Mžky guľa 3 kg Mžci
11:40 600 m Mžci výška Mžci kriket Mžky
11:55 60 m Mžky Finále A
12:00 60 m Mžky Finále B
12:05 60 m Mžci Finále A
12:10 60 m Mžci Finále B
12:15 1500 m Mžky
12:25 1500 m Mžci
12:35 150 m Mžky
12:55 150 m Mžci
13:15 4 x 60 m Mžky
13:25 4 x 60 m Mžci

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.