<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov

SsAZ_ZTSMT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZTS Martin

Dátum

06.05.2023

Miesto

Martin (Atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ján Gigac
Vedúci projektu Matej Tabak +421 903 682256 matejtabak11@gmail.com
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

V kategórii dorastencov a dorasteniek môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2023.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 4.5.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Dorast a juniori                                  3,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 300 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m pr. 99,1, 300 m pr. 91,4, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 800m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne nie sú k dispozícii (štadión je bez tribúny), v obmedzenom množstve budú inštalované prístrešky.

Technické ustanovenia

Základné výšky:              

Výška chlapci 156, 161, 166, 171, 176, 181, 185, 189, 192, 195, 197, ďalej po 2 cm. 

Výška dievčatá 131, 136, 141, 146, 151, 156, 161, 165, 169, 172, 175, 177, ďalej po 2 cm.

Žrď chlapci 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 350, ďalej po 10 cm.

Žrď dievčatá 200, 220, 240, 250, ďalej po 10 cm.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 6.5.2023
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 3000 m Jri chôdza 3000 m Jky chôdza 3000 m Dci chôdza 3000 m Dky kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri oštep 500 g Dky oštep 600 g Jky
10:05 výška Jri výška Dci diaľka Jky diaľka Dky
10:25 100 m pr. 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky
10:30 110 m pr. 99,1 Jri 110 m pr. 91,4 Dci
10:40 100 m Jky Beh 100 m Dky Rozbeh kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Jky
10:55 100 m Jri Beh 100 m Dci Rozbeh oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri
11:15 3000 m Jky 3000 m Dky výška Jky výška Dky
11:30 3000 m Jri 3000 m Dci diaľka Jri diaľka Dci
11:40 100 m Dky Finále A
11:45 100 m Dky Finále B disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri
11:50 100 m Dci Finále A
11:55 100 m Dci Finále B
12:00 400 m Jky 400 m Dky guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky
12:10 400 m Jri 400 m Dci
12:20 800 m Jky 800 m Dky
12:30 800 m Jri 800 m Dci žrď Jri žrď Jky žrď Dci žrď Dky
12:45 300 m pr. 76,2 Jky 300 m pr. 76,2 Dky disk 1 kg Jky disk 1 kg Dky
12:55 300 m pr. 91,4 Jri 300 m pr. 83,8 Dci trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky
13:10 200 m Jky 200 m Dky guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri
13:30 200 m Jri 200 m Dci
13:55 4 x 100 m Dky
14:05 4 x 100 m Dci

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotna, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Spon_ZTSMT 2