<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ mladšieho žiactva skupina Sever / Šprintérsky míting SAZ

SsAZ_POVBY

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AO Sparta a AO Olympia Považská Bystrica

Dátum

01.05.2023

Miesto

Považská Bystrica (Atletický štadión, Kukučínova 2116, Považská Bystrica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Zdeněk Kojan
Vedúci projektu Roman Coma roma74.roman@gmail.com
Technický riaditeľ Milan Oršula
Vedúci rozhodca Eva Miklovičová
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

V kategórii mladších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2023.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 29.4.2023 do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Mladší žiaci a žiačky                          2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 150 m, 300 m, 600 m
Dorastenky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m
Juniorky 60 m, 150 m, 300 m, 600 m
Juniori 60 m, 150 m, 300 m, 600 m
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 600 m
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 600 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Slúžia iba na prezlečenie pretekárov. Za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá. K dispozícii bude hlavná tribúna. Žiadame vedúcich družstiev, aby dozerali na dodržiavanie poriadku.

V priestoroch tribúny bude otvorený bufet.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári a pretekárky šprintérskeho mítingu budú odmenení  diplomom a medailou a upomienkovými cenami.

Po skončení pretekov v rámci mladšieho žiactva bude vyhodnotených päť súťažiacich s najväčším bodovým ziskom.

Technické ustanovenia

Mladší žiaci: skok do výšky - 115,120,125,130,135,140,145,150,154,157,160,163,165, ďalej po 2cm
Mladšie žiačky: skok do výšky - 110,115,120,125,130,135,140,144,148,151,154,156, ďalej po 2cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2023 a týchto propozícii.

Časový program

pondelok, 1.5.2023
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžci guľa 2 kg Mžky
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:55 60 m Mžci Rozbeh
11:10 60 m Mžky Rozbeh
11:25 60 m Dci I. Séria kriket Mžci
11:30 60 m Dky I. Séria
11:35 60 m M I. Séria 60 m Jri I. Séria
11:40 60 m Ž I. Séria 60 m Jky I. Séria
11:50 600 m Mžci výška Mžci diaľka Mžky
12:00 600 m Mžky guľa 3 kg Mžci
12:10 600 m Dci Vložený beh
12:15 600 m Dky Vložený beh
12:20 600 m M Vložený beh 600 m Jri Vložený beh
12:25 600 m Ž Vložený beh 600 m Jky Vložený beh
12:40 60 m Mžci Finále A
12:43 60 m Mžci Finále B
12:45 60 m Mžky Finále A
12:47 60 m Mžky Finále B
12:50 60 m Dci II. Séria
12:55 60 m Dky II. Séria
13:00 60 m M II. Séria 60 m Jri II. Séria kriket Mžky
13:05 60 m Ž II. Séria 60 m Jky II. Séria
13:20 300 m Dci Vložený beh
13:25 300 m Dky Vložený beh
13:30 300 m M Vložený beh 300 m Jri Vložený beh
13:35 300 m Ž Vložený beh 300 m Jky Vložený beh
13:40 1500 m Mžci
13:50 1500 m Mžky
14:05 150 m Mžci
14:20 150 m Mžky
14:40 150 m Dci Vložený beh
14:45 150 m Dky Vložený beh
14:50 150 m M Vložený beh 150 m Jri Vložený beh
14:55 150 m Ž Vložený beh 150 m Jky Vložený beh
15:05 4 x 60 m Mžci
15:15 4 x 60 m Mžky

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.

Spon_POVBY