<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

4. kolo družstiev ZsAZ dorastu a 5. kolo družstiev ZsAZ ml. žiactva. Vložené preteky prípraviek a miniprípraviek.

logo ASK Skalica
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletika ŠK Skalica a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

17.09.2023

Miesto

Skalica

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Zdeněk Zalubil
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Ľudmila Hlavačková
Riadiaci súťaže družstiev Matúš Kompas - ml. žiactvo +421915722100 kompas@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev Miloš Filo - dorast +421904317554 peter.filo51@gmail.com

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2016 - 2020
ročníky 2016 - 2020

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

muži a ženy bez obmedzenia počtu, juniori a juniorky bez obmedzenia počtu, ml. žiaci a ml. žiačky bez obmedzenia počtu, dorastenci a dorastenky – 26 pretekárov,

Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300 m. Mladšie žiactvo môže štartovať vo švédskej štafete, ale nie na úseku 400 m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.

Pretekári kategórie žiakov a žiačok nemôžu skákať trojskok.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 15.9.2023 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihlasovanie pretekárov v rozsahu pretekania sa v SAZ vo svojej vekovej kategórii.

Štartovné

V súťaži družstiev dorastu - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

V súťaži družstiev ml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev (st. žiactvo, dorast), pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

V súťaži juniorov, junioriek, mužov a žien atletický oddiel – klub zaplatí  štartovné, ktoré bude jednotné za juniora, juniorku, muža, ženu 2 € za pretekára zo ZsAZ. Nečlenovia ZsAZ a pretekári zo zahraničia za poplatok 5 €  za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, 2000 m pr. 83,8, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g
Juniori 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 99,1, 400 m pr. 91,4, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, kladivo 6 kg, oštep 800 g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg, oštep 800 g
Miniprípravka-dievčatá 60 m, Lopta z kolien
Miniprípravka-chlapci 60 m, Lopta z kolien
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Prípravka-dievčata 60 m, Lopta z kolien
Prípravka-chlapci 60 m, Lopta z kolien
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 400 m pr. 76,2, 2000 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18,00 do 08,45 hod. v deň pretekov. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy futbalového ihriska. Vstup na plochu a výstup z plochy štadióna pre pretekárov je vstupnou bránou z bočnej strany od zimného štadióna.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m, 100m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: Výška: dorastenci: 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, 176...cm     dorastenky:133, 138, 143, 148, 153, 158, 161...cm 
 • Základné výšky: Žrd: dorastenci: 223, 243, 263, 283, 293, 303,...cm         dorastenky: 183, 203, 223, 243, 263, 283, 293, 303...cm
 • Základné výšky: Výška: ml. žiaci:108 cm, po 5 cm do výšky 148 cm, ďalej po 3 cm ml. žiačky: 103 cm, po 5 cm do výšky 143 cm, ďalej po 3 cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

nedeľa, 17.9.2023
Čas Disciplíny
09:20 chôdza 3000 m Dci chôdza 3000 m Dky chôdza 3000 m M chôdza 3000 m Jri chôdza 3000 m Jky chôdza 3000 m Ž
09:30 žrď M žrď Ž žrď Jri žrď Jky žrď Dci žrď Dky diaľka Ž diaľka Jky diaľka Dky kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Ž kladivo 4 kg Jky kladivo 5 kg Dci kladivo 6 kg Jri kladivo 7,26 kg M
09:45 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky
10:10 110 m pr. 106,7 M Beh 110 m pr. 99,1 Jri Beh
10:13 110 m pr. 91,4 Dci Beh
10:15 výška Dci výška Jri výška M
10:18 100 m pr. 83,8 Jky Beh 100 m pr. 83,8 Ž Beh
10:22 100m p 76,2-8,5 Dky Beh
10:30 60m p 76,2-7,5 Mžci Beh
10:34 60m p 76,2-7,5 Mžky Beh
10:35 disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M oštep 500 g Dky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky
10:40 diaľka Mžci
10:43 100 m Dci Beh
10:47 100 m M Beh 100 m Jri Beh
10:51 100 m Dky Beh
10:55 100 m Jky Beh 100 m Ž Beh
11:07 60 m Mžci Beh
11:15 výška Ž výška Jky výška Dky
11:17 60 m Mžky Beh
11:30 60 m Pch Beh 60 m Pd Beh
11:40 guľa 5 kg Dci guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M disk 1 kg Dky disk 1 kg Jky disk 1 kg Ž
11:41 60 m Mpch Beh 60 m Mpd Beh
12:00 Lopta z kolien Pch Lopta z kolien Pd
12:05 800 m Dci Beh 800 m Jri Beh 800 m M Beh diaľka Mžky
12:10 800 m Ž Beh 800 m Jky Beh 800 m Dky Beh
12:15 výška Mžci
12:20 600 m Mžci Beh Lopta z kolien Mpch Lopta z kolien Mpd
12:32 600 m Mžky Beh
12:45 guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
12:50 3000 m Dci Beh 3000 m Dky Beh 3000 m Jri Beh 3000 m Jky Beh 3000 m M Beh 3000 m Ž Beh
13:10 400 m pr. 83,8 Dci Beh
13:15 400 m pr. 91,4 Jri Beh 400 m pr. 91,4 M Beh výška Mžky
13:20 400 m pr. 76,2 Dky Beh 400 m pr. 76,2 Jky Beh 400 m pr. 76,2 Ž Beh
13:28 1500 m Mžci Beh
13:30 diaľka Dci diaľka Jri diaľka M
13:36 1500 m Mžky Beh
13:45 1500 m M Beh 1500 m Jri Beh 1500 m Dci Beh guľa 3 kg Mžci kriket Mžky
13:53 1500 m Ž Beh 1500 m Jky Beh 1500 m Dky Beh
14:08 400 m Dci Beh 400 m Jri Beh 400 m M Beh
14:15 400 m Dky Beh 400 m Ž Beh 400 m Jky Beh
14:25 150 m Mžci Beh
14:35 150 m Mžky Beh
14:45 trojskok M trojskok Ž trojskok Jri trojskok Jky trojskok Dci trojskok Dky guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Ž guľa 4 kg Jky oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri oštep 800 g M
14:50 200 m Dci Beh
14:55 200 m M Beh 200 m Jri Beh
15:00 200 m Dky Beh
15:07 200 m Jky Beh 200 m Ž Beh
15:15 4 x 60 m Mžci Beh
15:20 4 x 60 m Mžky Beh
15:30 4 x 100 m Dci Beh
15:35 4 x 100 m Dky Beh
15:40 Vyhodnotenie súťaže družstiev ml. žiactva ZsAZ
15:45 2000 m pr. 83,8 Dci Beh
15:55 2000 m pr. 76,2 Dky Beh 2000 m pr. 76,2 Jky Beh 2000 m pr. 76,2 Ž Beh
16:15 Vyhodnotenie súťaže družstiev dorastu ZsAZ

Ďalšie informácie

 • EleH - prípravka chlapci
 • EleZ - prípravka dievčatá
 • EleHm - miniprípravka chlapci
 • EleZm - miniprípravka dievčatá
logo SK sponzori