<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Prekážkarský míting ZsAZ

Slatn logo
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Slávia Trenčín o.z. a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

11.06.2023

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Športovo-technický delegát Marek Baláž +421908132958 balaz@atletika.sk
Vedúci rozhodca Milan Sulety

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.6.2023 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 3 € za štart.

Štartovné pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Disciplíny

Dorastenci 60 m pr. 91,4, 110 m pr. 91,4, 300 m pr. 83,8
Dorastenky 60m p 76,2-8,5, 100m p 76,2-8,5, 300 m pr. 76,2
Juniorky 60 m pr. 83,8, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2
Juniori 60 m pr. 99,1, 110 m pr. 99,1, 300 m pr. 91,4
Muži 60 m pr. 106,7, 110 m pr. 106,7, 300 m pr. 91,4
Ženy 60 m pr. 83,8, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2
Starší žiaci 60 m pr. 83,8, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2
Staršie žiačky 60m p 76,2-8,2, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov.  Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

Bez štartových čísiel.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov končí 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u pomocníka štartéra.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Zdravotná služba

Zabezpečená zdravotná služba počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
  3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
  4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

nedeľa, 11.6.2023
Čas Disciplíny
10:05 60m p 76,2-8,2 Žky Beh 60m p 76,2-8,5 Dky Beh
10:20 60 m pr. 83,8 Jky Beh 60 m pr. 83,8 Ž Beh
10:25 60 m pr. 83,8 Žci Beh
10:35 60 m pr. 91,4 Dci Beh
10:50 60 m pr. 106,7 M Beh 60 m pr. 99,1 Jri Beh
12:00 100m p 76,2-8,2 Žky Beh
12:05 100m p 76,2-8,5 Dky Beh
12:15 100 m pr. 83,8 Jky I. Séria 100 m pr. 83,8 Ž I. Séria
12:20 100 m pr. 83,8 Žci Beh
12:35 110 m pr. 106,7 M Beh 110 m pr. 99,1 Jri I. Séria 110 m pr. 91,4 Dci Beh
13:00 100 m pr. 83,8 Jky II. Séria 100 m pr. 83,8 Ž II. Séria
13:10 110 m pr. 99,1 Jri II. Séria
14:00 300 m pr. 76,2 Žky Beh 300 m pr. 76,2 Dky Beh 300 m pr. 76,2 Jky Beh 300 m pr. 76,2 Ž Beh
14:10 300 m pr. 76,2 Žci Beh
14:15 300 m pr. 91,4 Jri Beh 300 m pr. 91,4 M Beh 300 m pr. 83,8 Dci Beh