<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ vo viacboji dorastu a st. žiactva. Vytrvalostný míting ZsAZ.

logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Západoslovenský atletický zväz

Dátum

20.05.2023 - 21.05.2023

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Marek Baláž +421908132958 balaz@atletika.sk
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk

Štartujú

ročníky 1924 - 2007
ročníky 1924 - 2007
ročníky 2004 - 2010
ročníky 2004 - 2010
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2008 - 2010
ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Disciplíny viacboja:

dorastenci 16-17r. 10-boj      100m,diaľka,guľa,výška,400m / 110 m pr.,disk,žrď,oštep,1500m

st. žiaci 14-15r. 9-boj              100 m prek.,disk,žrď,oštep / 60m,diaľka,guľa,výška,1000m

dorastenky 16-17r. 7-boj       100 m pr.,výška,guľa,200m / diaľka,oštep,800m

st. žiačky 14-15r. 7-boj           100 m pr.,výška,guľa,150m / diaľka,oštep,800m

Vložené disciplíny: diaľka juniorov a junioriek

Obmedzenie štartu

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 18.5.2023 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Viacboj: pretekári z oddielov ZsAZ 3 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 10 €.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Míliarsky míting: 5 € za pretekára

Disciplíny

Dorastenky sedemboj
Juniorky diaľka
Juniori diaľka
Muži 1 míľa, diaľka
Mladší žiaci 1000 m
Mladšie žiačky 1000 m
Ženy diaľka
Starší žiaci deväťboj
Staršie žiačky sedemboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky deň pred pretekmi od 18:00  do 08,45 hod. v deň pretekov.  Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

Štartové čísla

Obdržia všetci pretekári počas prezentácie.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie. Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Viacboj: prvým trom pretekárom ZsAZ v kategórii budú udelené medaily, diplomy a vecná cena.

Západoslovenský atletický zväz odmení mužov a ženy míliarov: 1. miesto: 50 €, 2. miesto 30 €, 3. miesto 15 €

ml. žiaci a ml. žiačky na prvých troch miestach odmení vecnými cenami.

Zdravotná služba

Zabezpečená zdravotná služba počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: Výška: dorastenci: 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 167, 170,...cm     dorastenky: 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155,...cm 
 • Základné výšky: Výška: st. žci: 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164...cm      st. žky:119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 149, ..cm 
 • Základné výšky: Žrd: dorastenci: 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, ...cm         dorastenky: 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, ..cm
 • Základné výšky: Žrd: st. žci: 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270 ...cm         st. žky: 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, ..cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

sobota, 20.5.2023
Čas Disciplíny
09:30 sedemboj Žky sedemboj Dky deväťboj Žci
09:50 viacboj 100 m prek. st. žky
10:00 viacboj 100 m prek. dky
10:05 viacboj 100 m prek. st. žci
10:20 viacboj výška st. žky + dky
10:50 viacboj disk st. žci
11:30 viacboj žrď st. žci diaľka Jri diaľka Jky diaľka Ž diaľka M
11:45 viacboj guľa st. žky + dky
13:00 viacboj oštep st. žci
13:30 viacboj 150 m st. žky
13:40 viacboj 200 m dky
nedeľa, 21.5.2023
Čas Disciplíny
09:30 viacboj 60 m st. žci viacboj diaľka st. žky + dky
10:30 viacboj diaľka st. žci
11:00 viacboj oštep st. žky + dky
12:00 viacboj guľa st. žci
12:45 viacboj 800 m st. žky + dky
13:15 viacboj výška st. žci
14:30 viacboj 1000 m st. žci
14:45 1 míľa M Beh
15:00 1000 m Mžci Beh 1000 m Mžky Beh