<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá AZB jednotlivcov 1.časť

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

27.05.2023

Miesto

Šamorín (Atletický štadión X-Bionic Sphere)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Erika Bršelová 0907102948 brselova.erika@gmail.com
Manažér pretekov Imrich Ozorák 0948520492 imrich.ozorak10@gmail.com
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Výsledky spracoval Veronika Tomašovičová tomasovicova.veronika@gmail.com
Zdravotnícke zabezpečenie SČk

Štartujú

ročníky 1950 - 2007
ročníky 1950 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2016 - 2017
ročníky 2016 - 2017

Prekážky - atléti kategórie dorastu a juniorov štartujú na prekážkach zodpovedajúcim ich vekovej kategórii.

Označenie v časovom programe:

Prípravka chlapci - EleH

Prípravka dievčatá - EleZ

Miniprípravka chlapci - EleHm

Miniprípravka dievčatá - EleZm

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to od uverejnenia propozícií do stredy 24.05.2023 do 23:59. To tomto termíne sa systém prihlášok uzavrie.

Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v piatok 26.5.2023 od 12:00 hod do 23,59 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí. Návod na online prezentáciu TU!!!

Dohlasovanie na mieste nebude možné!

 

Štartovné

pretekári AZB - 3€ za pretekára

pretekári mimo AZB - 5€ za pretekára

 

Štartovné, na základe prihkásených pretekárov (zoznam uverejnený na stránke SAZ), bude fakturované odielom AZB (SAZ) po uskutočnení letnej časti pretekov v júli. Odiely SAZ a zahraniční pretekári budú mať možnosť zaplatiť štartovné aj na mieste v kancelárii pretekov.

Disciplíny

Prípravka-chlapci 60 m, 150 m, 4 x 60 m
Miniprípravka-chlapci 60 m, 150 m, 4 x 60 m
Prípravka-dievčata 60 m, 150 m, 4 x 60 m
Miniprípravka-dievčatá 60 m, 150 m, 4 x 60 m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m pr. 106,7, 400 m pr. 91,4
Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6, 4 x 60 m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m pr. 83,8
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov bude otvorená od 08:30 do ukončenia pretekov na tribúne. 

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 8:30 v kancelárii pretekov. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. 

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom AZB v kategórii miniprípravka, prípravka, najml., ml., st. žiactva a dorastu budú udelené medaily pokiaľ sa danej disciplíny zúčastnili aspoň traja pretekári.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis podľa počtu prihlásených
  • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
  • Pokiaľ sa prihlási jeden alebo dvaja pretekári na disciplínu, tak táto disciplína sa neuskutoční.
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na trávnatú plochu majú iba označení funkcionári a rozhodcovia.

Záverečná ustanovenia

Súťaží sa podľa pravidiel Svetovej atletiky WA, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Atléti môžu štartovať maximálne v troch disciplínach podľa Rozsahu pretekania SAZ pre rok 2023.

Každý pretekár súťaží na vlastnú zodpovednosť.

 

Časový program

sobota, 27.5.2023
Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky
10:05 100 m pr. 83,8 Žci
10:10 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:15 60m p 76,2-7,5 Mžci
10:20 60 m pr. 68,6 Nžky
10:25 60 m pr. 68,6 Nžci
10:30 60 m Žky
10:40 60 m Žci
10:50 60 m Mžky
11:15 60 m Mžci
11:25 60 m Nžky
11:45 60 m Nžci
11:55 60 m EleZ
12:10 60 m EleH
12:20 60 m EleZm
12:25 60 m EleHm
12:35 300 m Žky
12:40 300 m Žci
12:45 1500 m Mžky 1500 m Mžci
12:55 600 m Mžky
13:00 600 m Mžci
13:10 600 m Nžky
13:15 600 m Nžci
13:25 150 m Žky
13:35 150 m Žci
13:45 150 m Mžky
14:00 150 m Mžci
14:10 150 m Nžky
14:25 150 m Nžci
14:35 150 m EleZ
14:45 150 m EleH
14:55 150 m EleZm
15:00 150 m EleHm
15:05 1000 m Nžky 1000 m Nžci
15:10 4 x 60 m Žky
15:14 4 x 60 m Žci
15:18 4 x 60 m Mžky
15:22 4 x 60 m Mžci
15:26 4 x 60 m Nžky
15:30 4 x 60 m Nžci
15:34 4 x 60 m EleZ
15:38 4 x 60 m EleH
15:42 4 x 60 m EleZm
15:46 4 x 60 m EleHm
15:50 prípravka mix 4 x 60 m
15:56 miniprípravka mix 4 x 60 m
16:10 300 m pr. 76,2 Žky 300 m pr. 76,2 Žci
16:15 400 m pr. 91,4 M
16:20 800 m Ž 800 m Žky
16:25 800 m M 800 m Žci
16:30 100 m Ž
16:40 100 m M
16:50 100 m pr. 83,8 Ž
16:55 110 m pr. 106,7 M
17:00 400 m Ž
17:05 400 m M
17:15 1500 m Ž 1500 m M
17:25 200 m Ž
17:30 200 m M