<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu v cezpoľnom behu - jednotlivci

logo ZsAZ
logo AO Šaľa

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický oddiel Šaľa

Dátum

11.11.2023

Miesto

Trnovec nad Váhom (Školská 302)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer +421908481230 mittermayer@atletika.sk
Technický riaditeľ Marek Baláž
Športovo-technický delegát Jozef Malík
Vedúci rozhodca Miroslav Illéš
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 1924 - 2003
ročníky 1924 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Včas prihlásení pretekári v príslušných vekových kategóriách, ktorí sú registrovaní v SAZ.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 9.11.2023 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Pre súťaž družstiev vedúci družstiev vyznačia členov družstiev v prihláške: maximálne 5 a minimálne 3 pretekári.

 

 

Štartovné

Po potvrdení štartu zaplatí oddiel, resp. klub štartovné 3,00 € v hotovosti za pretekára v kategóriách juniorov, dospelých a dorastu a 2,00 € v kategóriách staršieho, mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva.

Pretekári z klubov mimo ZsAZ a zahraničia zaplatia štartovné 5 € za pretekára vo všetkých kategóriách.

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Najmladší žiaci cezpoľný beh
Najmladšie žiačky cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Kancelária pretekov

Bude otvorená v priestoroch štartu a cieľa pretekov od 8:00 hod. Do 8:45 musia byť od prezentovaní všetci pretekári a nahlásené zloženie družstiev.

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi tak, aby bolo počas pretekov dobre čitateľné.

Chipy sa budú vydávať vždy 15 min. pred štartom príslušnej kategórie vo vyhradenom priestore prezentácie. Chip odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom koridore za cieľom.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie  je na ihrisku ZŠ.

Šatne

Šatne pre chlapcov sú k dispozícii v budove futbalového ihriska. 

Šatne pre dievčatá sú k dispozícii v budove telocvične ZŠ.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťazi sa stávajú Majstrami Západoslovenskej oblasti na rok 2023. Pretekári a členovia družstiev na prvých troch miestach získajú diplomy a medaily.

Odovzdávanie bude prebiehať priebežne.

Zdravotná služba

V priestore ciela bude k dispozícii zdravotná služba.

Technické ustanovenia

 • parkovanie automobilov a autobusov pri ZŠ 
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Terén: trávnatý, poľná cesta (možnosť použiť aj tretry)

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu. 

Časový program

sobota, 11.11.2023
Čas Disciplíny
09:20 Otvorenie M - ZsAZ v cezpoľnom behu
09:30 cezpoľný beh Nžci
09:40 cezpoľný beh Nžky
09:55 cezpoľný beh Mžci
10:15 cezpoľný beh Mžky
10:40 cezpoľný beh Žci
11:00 cezpoľný beh Žky
11:30 cezpoľný beh Dky cezpoľný beh Dci cezpoľný beh Jky cezpoľný beh Jri cezpoľný beh Ž cezpoľný beh M

Stravovanie

Bude k dispozícií horúci čaj alebo voda. V priestoroch futbalového štadióna bude otvorený bufet.

Ďalšie informácie

Povrch tráva + poľná cesta (malý okruh 1km, veľký okruh 1,5km)

 • Najmladší žiaci                  1 km              
 • Najmladšie žiačky             1 km                
 • Mladší žiaci                       1,5 km                  
 • Mladšie žiačky                   1,5 km 
 • Starší žiaci                         3 km 
 • Staršie žiačky                    3 km 
 • Dorastenci                         4,5 km
 • Dorastenky                        3 km 
 • Juniori                                6 km  
 • Juniorky                             4,5 km
 • Muži                                   9 km  
 • Ženy                                   6 km 
mapa - cezpoľný beh 11.11.