<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek a Majstrovstvá SR mužov a žien v štafete na 4x400m mix

SlaviaSTU
Logo SAZ nové new_STU_CB-3

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ: Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Dátum

23.09.2023 - 24.09.2023

Miesto

Bratislava (Atletický štadión Centra Akademického Športu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Športový areál P. Gleska, Račianska ul. 103, Mladá garda,)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Zdenek Národa +421903234883 zdenek.naroda@gmail.com
Manažér pretekov Branislav Droščák +421903784606 brano.droscak@gmail.com
Športovo-technický delegát Marek Baláž +421908132958 atletika.marek@gmail.com
Vedúci rozhodca Viliam Lendel
Inštruktor rozhodcov Ján Koštial
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL
Lekár Slovenský červený kríž

Štartujú

ročníky 1924 - 2007
ročníky 1924 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Pretekári štartujú len vo svojej vekovej kategórii. Pri nízkom počte štartujúcich v niektorej kategórii má športovo-technický delegát právo preradiť pretekárov do vyššej vekovej kategórie. V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov má právo športovo-technický delegát na základe výkonnosti vybrať pretekárov, ktorí budú mať možnosť štartovať na M-SR.

Po dohode národných zväzov a súhlase športovo-technického delegáta a manažéra pretekov, je v obmedzenom množstve možná účasť aj atlétov zo zahraničia.
Športovo-technický delegát má právo po dohode s Usporiadateľom neprijať prihlášku pretekára z dôvodov, ktoré by mali vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Prihlášky

Do utorka 19. septembra 2023 do 24. hodiny na webovom portáli
http://statistika.atletika.sk/kalendar
Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Dodatočné prihlášky sú možné iba so súhlasom športovo-technického delegáta s poplatkom 20 eur / pretekára. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR do 21:00 hod. uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol povolený štart na M-SR a z akýchkoľvek dôvodov sa pretekov nemôže zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok 22.9.2023, do 14:00 odhlásiť na emailovej adrese športovo-technického delegáta.
Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €. V prípade lekárskeho potvrdenia o zdravotnej nespôsobilosti sa poplatok za odhlásenie odpúšťa.

Štartovné

Pri potvrdení štartu zaplatí každý oddiel štartovné 3 € za pretekára SAZ ročníku narodenia 2005 a staršieho, dorastenci a dorastenky platia štartovné vo výške 2 € za pretekára. Štartovné sa platí v hotovosti pri prezentácii.
Štartový poplatok pre nečlenov SAZ (zahraničných pretekárov) je 10 € bez ohľadu na kategóriu.

Štartovné na vložené disciplíny (hod oštepom a 1500m) je 5€ za každého pretekára.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m pr. 91,4, výška, žrď, diaľka, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, oštep 700 g, desaťboj
Dorastenky 200 m, 800 m, 100m p 76,2-8,5, výška, diaľka, guľa 3 kg, oštep 500 g, sedemboj
Juniorky 200 m, 800 m, 100 m pr. 83,8, výška, diaľka, guľa 4 kg, oštep 600 g, sedemboj
Juniori 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m pr. 99,1, výška, žrď, diaľka, guľa 6 kg, disk 1,75 kg, oštep 800 g, desaťboj
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m pr. 106,7, výška, žrď, diaľka, guľa 7,26 kg, disk 2 kg, oštep 800 g, desaťboj
Mix 4 x 400 m
Ženy 200 m, 800 m, 100 m pr. 83,8, výška, diaľka, guľa 4 kg, oštep 600 g, sedemboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v klubovni atletického oddielu TJ Slávia STU Bratislava v budove štadióna v sobotu od 9:00 hod a v nedeľu od 8:45 hod. Prezentácia končí 30 minút pred začiatkom prvej disciplíny každej kategórie priamo v sektore disciplíny. Ďalšie prezentácie sú vždy priamo v sektore jednotlivých disciplín.

Váženie náčinia

Pretekári môžu pri súťažiach používať vlastné náčinie, ktoré však musia v sobotu v čase 9:50-10:20 a v nedeľu v čase 9:00-9:30 priniesť na kontrolu, ktorá bude v priestore budovy štadióna.

Na vloženú disciplínu hod oštepom bude váženie prebiehať 60 minút pred začiatkom disciplíny.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla tak, aby boli čitateľné počas pretekov.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie je možné na plochách a vo vyhradených voľných sektoroch v ktorých neprebieha súťaž a na voľných športoviskách mimo štadióna.

Šatne

Šatne sú zabezpečené v budove štadióna. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni a priestoroch štadióna.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomný protest, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva v kancelárii pretekov spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťaz viacboja získava titul Majster SR pre rok 2023 v príslušnej kategórii. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že na súťaž nastúpia najmenej 3 pretekári, môžu byť aj z rovnakého klubu.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Technické ustanovenia

  1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
  2. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spreje, megafóny atď.).
  3. Vstup na plochu štadióna majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Základné výšky:
skok do výšky:  Dci 141 cm; Jri 150 cm; M 156 cm; Dky 128 cm; Jky 131 cm; Ž 134 cm a zvyšovanie v každej kategórii po 3 cm.
skok o žrdi: Dci 210 cm; Jri 220 cm; M 230 cm a zvyšovanie v každej kategórii po 10 cm.

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
  3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
  4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte určuje športovo - technický delegát.
  5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 23.9.2023
Čas Disciplíny
10:20 Otvorenie pretekov
10:25 100 m Dci desaťboj Dci
10:30 100 m pr. 83,8 Ž 100 m pr. 83,8 Jky sedemboj Ž sedemboj Jky
10:35 100m p 76,2-8,5 Dky sedemboj Dky
11:00 100 m M 100 m Jri desaťboj M desaťboj Jri
11:10 diaľka Dci
11:20 výška Ž výška Jky výška Dky
12:10 diaľka M diaľka Jri
12:30 guľa 5 kg Dci
13:30 guľa 3 kg Dky guľa 4 kg Jky guľa 4 kg Ž
13:50 výška Dci
14:00 guľa 6 kg Jri guľa 7,26 kg M
15:00 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky
15:10 výška M výška Jri
15:30 4 x 400 m Mix
16:00 400 m Dci
16:50 400 m Jri 400 m M
17:00 oštep 600 g Ž Vložený beh oštep 700 g Dci Vložený beh oštep 800 g M Vložený beh
nedeľa, 24.9.2023
Čas Disciplíny
10:00 110 m pr. 91,4 Dci diaľka Ž diaľka Jky diaľka Dky
10:05 110 m pr. 99,1 Jri
10:10 110 m pr. 106,7 M
10:50 disk 1,5 kg Dci disk 1,75 kg Jri disk 2 kg M
11:50 žrď Dci žrď M žrď Jri
12:00 oštep 500 g Dky oštep 600 g Ž oštep 600 g Jky
13:50 800 m Dky 800 m Ž 800 m Jky
14:00 oštep 700 g Dci oštep 800 g Jri oštep 800 g M
15:15 1500 m Dci 1500 m M 1500 m Jri
15:20 1500 m M Vložený beh

Stravovanie

Usporiadateľ stravu nezabezpečuje.

Možnosti ubytovania


Hotel plus

Adresa Hotel plus
Web https://hotelyplus.sk/
Telefón
Email
Poznámka Ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne. Uvádzame niektoré kontakty na možnosť ubytovania:


Hotel Avion

Adresa Hotel Avion
Web https://www.hotelavion.sk/
Telefón
Email
Poznámka Ubytovanie si účastníci zabezpečujú samostatne. Uvádzame niektoré kontakty na možnosť ubytovania: