<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Atletický míting SAZ - mladšie a staršie žiactvo

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

12.03.2023

Miesto

Bratislava

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Dag Bělák
Vedúci rozhodca Branislav Droščák
Inštruktor rozhodcov Silvia Hanusová
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Kategórie a disciplíny:

ŠPRINTÉRSKY DVOJBOJ
mladšie a staršie žiactvo (2008 - 2011)
- 60 m z 
- 150 m   60 m II. séria

INDIVIDUÁLNE DISCIPLÍNY

mladšie žiactvo (2010 - 2011)
500 m z čiary                                                                                      
- 60 m prekážok 76,2 cm                                   

staršie žiactvo (2008 - 2009)    
- 1 000 m z čiary 
- 60 m prekážok (výška 76,2 cm dievčatá, 83,8 cm chlapci                                                              

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli v prihláškach na M-SR vo viacboji:

Prihlásenie na preteky - https://statistika.atletika.sk/prihlaska/Account/LogOn?id=65177 

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 8.3.2023 (streda) do 23:59 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartujú pretekári a pretekárky registrovaní v SAZ. 

 

Záujem o súťaženie treba napísať do nedele 5. marca 2023 do 24.00 hod.na e-mailovú adresu: imrich.ozorak10@gmail.com v ktorej treba napísať aj predpokladaný počet súťažiacich z klubu.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € za pretekára. Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži.

Disciplíny

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 08:30 hod. do ukončenia pretekov. Vedúci družstva vyzdvihne štartové čísla pre mladšie a staršie  žiactvo (2008-2011) pre disciplíny 500m a 1000 m. 
Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Rozcvičovanie

Budú k dispozícii v deň podujatia od 11.00 hod. mimo súťažných sektorov.          
Po absolvovaní všetkých disciplín v jednotlivých vekových kategóriách treba opustiť vnútornú plochu haly Elán.

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužské kategórie a pre ženské kategórie, určené len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 2. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 3. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 4. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 5. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.
 • Súťažiť začínajú dievčatá pred chlapcami, staršie žiactvo pred mladším žiactvom.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie

Časový program! (aktualizovaný 10.3.2023, 13:00 hod.)

11:25       60 m prekážok starší žiaci
11:30       60 m prekážok staršie žiačky
11:40       60 m prekážok mladšie žiačky
11:50       60 m prekážok mladší žiaci
11:55       60 m I. séria staršie žiačky
12:10       60 m I. séria starší žiaci
12:20       60 m I. séria mladšie žiačky
12:45       60 m I. séria mladší žiaci


13:30       500 m mladšie žiačky
13:40       500 m mladší chlapci
13:50       60 m II. séria staršie žiačky
14:05       60 m II. séria starší žiaci
14:15       60 m II. séria mladšie žiačky
14:40       60 m II. séria mladší žiaci
15:05       1000 m starší žiaci a staršie žiačky

- Vstup na plochu haly nie je povolený trénerom a rodičom!