<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SR vo viacboji mladších žiakov a mladších žiačok

Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

25.02.2023

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda 0908 953 830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Marián Kalabus +421948285506 marian.kalabus@gmail.com
Vedúci rozhodca Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Inštruktor rozhodcov Peter Filo filo@atletikasvk.sk
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL

Štartujú

ročníky 2010 - 2013
ročníky 2010 - 2013

Všetci pretekári musia byť členmi SAZ.

Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 21.2.2023 /utorok/ do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.
Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na internetovej stránke www.atletika.sk

Na majstrovstvách SR môžu štartovať všetci pretekári registrovaní v SAZ. Do výsledkov M-SR (vrátane medailí a bodovania klubov) sa však započítavajú iba štátni príslušníci - občania SR, cudzinci registrovaní v SAZ nie.

Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta.

Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart oddiel zaplatí usporiadateľovi poplatok 7 € za každé nenastúpenie.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 2 € v kategórii ml. žiakov a ml. žiačok.

Disciplíny

Mladší žiaci pätboj h
Mladšie žiačky pätboj h

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale v sobotu od 9:00 hod. do ukončenia pretekov. Do 10:00 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára vo viacboji a štartová listina sa uzatvorí.

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre chlapcov aj pre dievčatá len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Štartové a výsledkové listiny budú na webe SAZ -  http://statistika.atletika.sk/kalendar

Štartové listiny budú vyvesené na informačnej tabuli v hale. 
 

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Víťaz viacboja získava titul Majster SR na rok 2023 v päťboji v kategórii ml. žiaci, ml. žiačky. Pretekári na 1.–3. mieste dostanú medailu a diplom. Pretekár na prvom mieste získa tričko s nápisom „Majster SR“ (mládežnícke kategórie). Titul a medaily sa udeľujú iba v prípade, že preteky začali najmenej traja pretekári.

Majstrom SR a medailistami môžu byť iba občania SR registrovaní v SAZ.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • Predpokladaný (maximálny) počet štartujúcich: 48 chlapcov a 48 dievčat.
 • V každej kategórii budú vytvorené 3 skupiny po 16 štartujúcich.
 • Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 • Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí 15 min. pred začiatkom prvej disciplíny, odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení do súťažných sektorov.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • Vo vrhu guľou bude použité náčinie s plastovým povrchom dodané zo SAZ.
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť a prihlásením prehlasuje, že pozná svoj zdravotný stav.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje športovo - technický delegát.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

sobota, 25.2.2023
Čas Disciplíny
10:30 pätboj h Mžci
10:40 pätboj h Mžky
16:30 Vyhlasovanie výsledkov

Ďalšie informácie

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM! 

Aktuálny časový program sa môže zmeniť na základe počtu prihlásených pretekárov.  Bude zverejnený na webe SAZ po ukončení prihlasoania sa najneskôr vo štvrtok v týždni konania M-SR.