<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá AZB

AZB_logo_text_pod (1)-1

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy

Dátum

04.02.2023

Miesto

Bratislava (Atletická hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911 169 850 azb@atletika.sk
Technický riaditeľ Dag Bělák
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Časomieru zaisťuje Kril
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1924 - 2005
ročníky 1924 - 2005
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do 1.2.2022 do 23:59. Po tomto dátume sa upraví časový program podľa prihlášok do 2.2.2022 15:00. Online prezentácia bude spustená od 2.2.2023 15:00 hod do dňa pretekov 4.2.2023 9:00 hod. Návod ako vykonať online prezentáciu TU!!!

Súťažiaci v kategórií Juniori a Juniorky sa prihlasujú do disciplín Mužov a Žien (okrem 60 m prek. 99,1 cm) !!!

Štartovné

3 € - pretekáz AZB

5 € - pretekár SAZ mimo AZB za štart

10 € - pretekár mimo SAZ za štart

5 € + štartovné - dopísanie v deň pretekov

 

Štartovné bude fakturované odielom AZB (SAZ) po uskutočnení pretekov M-AZB vo februári. Odiely SAZ a zahraniční pretekári budú mať možnosť zaplatiť štartovné aj na mieste v kancelárii pretekov.

Disciplíny

Dorastenci 200 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 91,4, diaľka
Dorastenky 200 m, 800 m, 3000 m, 60m p 76,2-8,5, diaľka
Juniori 60 m pr. 99,1
Muži 20 m, 200 m, 800 m, 3000 m, diaľka
Mladší žiaci 600 m, 60m p 76,2-7,5, výška, guľa 3 kg, pätboj h, 4 x 200 m
Mladšie žiačky 600 m, 60m p 76,2-7,5, výška, guľa 2 kg, pätboj h, 4 x 200 m
Najmladší žiaci 150 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6
Najmladšie žiačky 150 m, 1000 m, 60 m pr. 68,6
Ženy 200 m, 800 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, diaľka
Starší žiaci 300 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, diaľka, 4 x 200 m
Staršie žiačky 300 m, 2000 m, 60m p 76,2-8,2, diaľka, 4 x 200 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 8:30 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Výdaj bude prebiehať od 8:30 v kancelárii pretekov. Každý pretekár musia mať v priebehu súťaže štartové číslo / štartové čísla pripevnené a to bez možnosti jeho akejkoľvek úpravy. Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať i jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Prvým trom pretekárom AZB v kategórii najml., ml., st. žiactva a dorastu budú udelené medaily a diplomy.

Technické ustanovenia

  • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
  • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
  • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
  • Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
  • Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
  • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
  • Postup do Finále: žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky - len pretekári z AZB
  • Postup do Finále: muži, ženy, juniori, juniorky - všetci pretekári
  • Zvyšovanie výška: Ml. žiaci:110 cm, po 5 cm do výšky 135 cm, ďalej po 3 cm / Ml.. žiačky: 110 cm, po 5 cm do výšky 135 cm, ďalej po 3 cm

 

V kategórii najmladšieho žiactva pretekári budú nasadený do behov podľa ročníka narodenia, ostatné kategórie podľa výkonov

Časový program

sobota, 4.2.2023
Čas Disciplíny
00:00 20 m M
09:30 60 m prek. pätboj h Mžky
09:45 60 m prek. pätboj h Mžci
10:00 guľa - päťboj Mžky 60 m pr. 68,6 Nžky
10:15 diaľka - päťboj Mžci 60 m pr. 68,6 Nžci
10:30 1000 m Nžky
10:45 1000 m Nžci
11:10 60 m - päťboj Mžky
11:20 60 m - päťboj Mžci
11:30 150 m Nžky
11:45 diaľka - päťboj Mžky
12:00 guľa - päťboj Mžci
12:10 150 m Nžci
12:45 60m p 76,2-7,5 Mžky
12:50 60m p 76,2-7,5 Mžci
13:00 600 m - päťboj Mžky výška Mžci diaľka Žky
13:10 600 m - päťboj Mžci
13:20 60m p 76,2-8,2 Žky
13:30 60 m pr. 83,8 Žci guľa 2 kg Mžky
13:40 600 m Mžky
13:55 600 m Mžci
14:00 výška Mžky
14:10 2000 m Žky
14:20 300 m Žky diaľka Žci
14:30 300 m Žci guľa 3 kg Mžci
14:40 4 x 200 m Mžky
14:50 4 x 200 m Mžci
14:55 4 x 200 m Žky
15:10 4 x 200 m Žci
15:20 60 m pr. 83,8 Ž 60m p 76,2-8,5 Dky
15:30 60 m pr. 91,4 Dci diaľka Dky diaľka Ž
15:35 60 m pr. 99,1 Jri
15:45 200 m Dky Rozbeh
15:55 200 m Ž Rozbeh
16:05 200 m Dci Rozbeh
16:15 200 m M Rozbeh
16:30 800 m Dky 800 m Ž
16:35 800 m Dci 800 m M
16:45 3000 m Dky 3000 m Ž diaľka Dci diaľka M
17:00 3000 m Žci 3000 m Dci
17:15 3000 m M
17:30 200 m Dky Finále AB
17:35 200 m Ž Finále AB
17:40 200 m Dci Finále AB
17:45 200 m M Finále AB