<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SsAZ mladšie žiactvo U14

SsAZ_UMBBB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica v spolupráci s SŠŠ Banská Bystrica

Dátum

22.01.2023

Miesto

Banská Bystrica (Hala SŠŠ Tr. SNP č. 54 v Banskej Bystrici )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421905137795 ivan.cillik@umb.sk
Technický riaditeľ Branislav Mitru
Športovo-technický delegát Ján Gigac +421902470834 jan.gigac@centrum.sk
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421903568022 hrbacek@hrdosport.sk
Výsledky spracoval HRDO šport +421903568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Pretekári ročníkov 2012 a mladší nemôžu štartovať.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 19.1.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov z klubov mimo SsAZ v prípade veľkého počtu prihlásených. 

Štartovné

Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí klub SsAZ usporiadateľovi štartovné 2,00 € za pretekára.

Zmeny oproti pôvodnej prihláške za poplatok: odhláška 0,50 €, prihláška 3,00 € + štartovné, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 3,00 €.

Štartujúci z ostatných oblastí SR, ktorím bude umožnený štart zaplatia 5,00 € za štart. Štartujúci mimo SR a neregistrovaní pretekári, ktorím bude umožnený štart zaplatia 10,00 € za štart.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg
Mladšie žiačky 60 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale SŠŠ Tr. SNP č. 54  dňa  22.1.2023 od 8,00 hod. do skončenia pretekov. 

Štartové čísla

Štartovné čísla budú vydávané pri behoch od 300 m pri prezentácii na štarte.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie bude povolené iba na vedľajších tréningových plochách. 

Šatne

Organizátor nezabezpečuje šatne, slúžia len na prezlečenie.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaž, sa musia podať  ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Odvolanie s vkladom vo výške 10 Eur sa podáva riaditeľovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií.

Časový program

nedeľa, 22.1.2023
Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,5 Mžky Rozbeh diaľka Mžci
10:10 60m p 76,2-7,5 Mžci Rozbeh
10:20 60 m Mžky Rozbeh
10:50 60 m Mžci Rozbeh
11:20 60m p 76,2-7,5 Mžky Finále
11:25 60m p 76,2-7,5 Mžci Finále
11:35 60 m Mžky Finále
11:40 60 m Mžci Finále
11:50 600 m Mžky Beh
12:05 600 m Mžci Beh výška Mžci diaľka Mžky
12:20 1500 m Mžky Beh
12:35 1500 m Mžci Beh
13:00 chôdza 2000 m Mžky výška Mžky
13:15 chôdza 2000 m Mžci
13:40 guľa 3 kg Mžci
14:20 guľa 2 kg Mžky

Ďalšie informácie

Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky

MLADŠÍ ŽIACI skok do výšky:  121, 126, 131, 136, 141, 144, 147, 149, 151, ďalej po 2 cm.

MLADŠIE ŽIAČKY skok do výšky:  111, 116, 121, 126, 131, 136, 141, 141, 147, 149, 151, ďalej po 2 cm.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.