<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SsAZ najmladšie žiactvo U12

SsAZ_UMBBB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ŠK UMB Banská Bystrica, SŠŠ Banská Bystrica

Dátum

21.01.2023

Miesto

Banská Bystrica (Hala SŠŠ Tr. SNP č. 54 v Banskej Bystrici )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík +421905137795 ivan.cillik@umb.sk
Technický riaditeľ Branislav Mitru
Športovo-technický delegát Roman Coma +421905214982 roma74.roman@gmail.com
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421903568022 hrbacek@hrdosport.sk
Výsledky spracoval HRDO šport +421903568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr 19.1.2023 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. 

Organizátor si vyhradzuje právo neprijať prihlášku pretekárov z klubov mimo SsAZ v prípade veľkého počtu prihlásených. 

Štartovné

Pri potvrdení štartu pretekára zaplatí klub SsAZ usporiadateľovi štartovné 2,00 € za pretekára.

Zmeny oproti pôvodnej prihláške za poplatok: odhláška 0,50 €, prihláška 3,00 € + štartovné, nenastúpenie na štart po uzatvorení prihlášok 3,00 €.

Štartujúci z ostatných oblastí SR, ktorím bude umožnený štart zaplatia 5,00 € za štart. Štartujúci mimo SR a neregistrovaní pretekári, ktorím bude umožnený štart zaplatia 10,00 € za štart.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, diaľka
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, 1000 m, chôdza 1000 m, diaľka

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale SŠŠ Tr. SNP č. 54  dňa  21.1.2023 od 8,00 hod. do skončenia pretekov. 

Štartové čísla

Štartovné čísla budú vydávané pri behoch od 300 m pri prezentácii na štarte.

Zvolávatelňa

Bude v priestore štartu a v sektore disciplíny 10 min. pred začiatkom bežeckej a 15 min. pred začiatkom technickej disciplíny.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie bude povolené iba na vedľajších tréningových plochách. 

Šatne

Organizátor nezabezpečuje šatne, slúžia len na prezlečenie.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaž, sa musia podať  ústne vedúcemu rozhodcovi ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom zverejnení výsledkov danej disciplíny. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Odvolanie s vkladom vo výške 10 Eur sa podáva riaditeľovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári v disciplíne získajú diplomy a medailu. Víťazi získajú tričko s nápisom Majster SsAZ

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky s rešpektovaním týchto propozícií.

Časový program

sobota, 21.1.2023
Čas Disciplíny
10:00 60 m Nžky Rozbeh diaľka Nžci
10:30 60 m Nžci Rozbeh
11:10 60 m Nžky Finále
11:20 60 m Nžci Finále
11:40 600 m Nžky Beh
12:00 600 m Nžci Beh diaľka Nžky
12:20 1000 m Nžky Beh
12:40 1000 m Nžci Beh
13:00 chôdza 1000 m Nžky
13:15 chôdza 1000 m Nžci

Ďalšie informácie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.