<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M - AZB v cezpoľnom behu

logo
AC Malacky

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub AC Malacky v spolupráci s Atletickým zväzom Bratislavy s podporou nadácie SPP

Dátum

12.11.2022

Miesto

Malacky (Malacky (Zámocký park, lúka pod kaštieľom))

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Petr Filip petr.filip@centrum.sk
Vedúci rozhodca Renáta Polanská
Časomieru zaisťuje VOSK - TPK
Lekár MUDr. Gilbert Houndjo

Štartujú

ročníky 1923 - 2002
ročníky 1923 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013
ročníky 1923 - 1987
ročníky 1923 - 1987

*veteráni, veteránky v deň pretekov 35 rokov a viac.

Detský štafetový kros:
- Staršia kategória roč. narodenia 2011 -2013        (postupuje do finále DŠK 2022)
- Mladšia kategória roč. narodenia 2014 a mladší   (nepostupuje do finále DŠK 2022)

Prihlasovanie: https://www.detskaatletika.sk/assets/files/obsah/794-D%C5%A0K%202022%20BA%202022%20propozicie.pdf

Včas prihlásení pretekári v príslušných vekových kategóriách, ktorí sú registrovaní v SAZ.

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v SAZ“ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny). Štartovať môže len pretekár riadne registrovaný v systéme SAZ (membery), do času dokým systém automaticky prihlasovanie neukončí.

Pretekári môžu nastúpiť iba na jednu disciplínu počas dňa. Nie je dovolené nastúpiť na Detský štafetový kros (Detská atletika – staršia kategória)  a tiež na preteky v kategórii najmladšie žiactvo ( Majstrovstvá AZB) !!!

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli: http://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 11. 11. 2022 (piatka) do 12:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania v SAZ nebude braná do úvahy.

Štartovné

- Kluby AZB – 3€ /pretekár

- Mimo súťaž z klubov AZB 5 € / štart

- Prihláška na mieste 5€ + štartovné

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Najmladší žiaci cezpoľný beh
Najmladšie žiačky cezpoľný beh
Veteráni cezpoľný beh
Veteránky cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v priestoroch cieľa pretekov od 8:30 hod. Odhlásenie pretekára je možné urobiť najneskôr do 10:00.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi tak, aby bolo počas pretekov dobre čitateľné.

Chipy sa budú vydávať pri prezentáciií. Chip odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom koridore za cieľom.

Šatne

Budú k dispozícii v budove TJ Strojár Malacky (cca 150 m od priestoru štartu a cieľa). Slúžia na prezlečenie, osprchovanie, usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá. V budove je možnosť použiť aj toalety.

Pre všetkých pretekárov bude po dobehu pripravený čaj.

Výsledky

Výsledky jednotlivých súťaží budú priebežne vyvesované na informačnej tabuli. Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky). Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. spolu s vkladom 10€ po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Tituly a odmeny

Víťaz každej disciplíny získava titul „Majster AZB na rok 2022“. Pretekári na 1.- 3. mieste dostanú medailu,diplom a vecnú cenu. Tituly a medaily sa udeľujú iba v prípade, že súťaž začali najmenej 3 pretekári.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cieľa počas a na súťažnej trati celého podujatia.

Technické ustanovenia

Dĺžky tratí

Najmladšie žiačky          500m        1x malý okruh

Najmladší žiaci             500 m         1x malý okruh

Mladšie žiačky            1 500 m        3x malý okruh

Mladší žiaci                 1 500 m        3x malý okruh

Staršie žiačky              2 000 m       2x veľký okruh

Starší žiaci                   3 000 m      3x veľký okruh

Dorastenky                  3 000 m       3x veľký okruh

Dorastenci                   4 000 m       4x veľký okruh

Juniorky                       4 000 m       4x  veľký okruh

Juniori                         5 000 m        5x  veľký okruh

Ženy                           5 000 m        5x  veľký okruh

Muži                           6 000 m        6x veľký okruh

Povrch spevnený lesný terén, 100% tráva, prírodné prekážky, možnosť použitia bežeckých tretier.

Záverečná ustanovenia

a) Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky (WA), Súťažného poriadku AZB 2022 a podľa týchto propozícií.

b) Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.

c) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.

d) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

e) Ak sa na disciplínu prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční.

f) V príapde predbehnutia vedúcim bežcom o 1 okruh, môže byť pretekár stiahnutý z trate.

g) Pretekári môžu nastúpiť iba na jednu disciplínu počas dňa. Nie je dovolené nastúpiť na Detský štafetový kros (Detská atletika – staršia kategória)  a tiež na preteky v kategórii najmladšie žiactvo (Majstrovstvá AZB) !!!

Časový program

sobota, 12.11.2022
Čas Disciplíny
09:55 Otvorenie podujatia a Detského štafetového krosu
10:00 Detský štafetový kros - zmiešané družstvá (staršia kategória)
10:15 Detský štafetový kros - zmiešané družstvá (mladšia kategória)
10:30 Detský štafetový kros - jednotlivci (staršia kategória) cezpoľný beh Nžci cezpoľný beh Nžky
10:45 Detský štafetový kros - jednotlivci (mladšia kategória)
10:55 Vyhlásenie výsledkov Detského štafetového krosu
11:10 Majstrovstvá AZB - otvorenie
11:15 cezpoľný beh Mžky
11:25 cezpoľný beh Mžci
11:40 cezpoľný beh Žky
12:00 cezpoľný beh Žci
12:25 1. blok vyhlasovania vysledkov
12:40 cezpoľný beh Dky cezpoľný beh Dci
13:00 cezpoľný beh Jky cezpoľný beh Ž cezpoľný beh Vky
13:30 cezpoľný beh Jri cezpoľný beh M cezpoľný beh V
14:15 2. blok vyhlasovania vysledkov

Ďalšie informácie

traťe:

500m okruh - https://www.relive.cc/view/vLqeJkBV1dv;

1000m okruh - https://www.relive.cc/view/vdvm3Krg8N6/explore

Parkovanie pre parkovanie pre pretekárov, trénerov a rodičov sa odporúča na vyhradenom mieste na Leginárskj ulici, pri Zámockom parku (oproti Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Malackách).

Partneri podujatia:

                      

Gamapek Plavecký Štvrtok logo occaffe white (2) R a g l e m Screenshot_20221109_150111_cn.wps.moffice_eng_edit_464422847359862