<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M-AZB družstiev dorastu + hody, trojskok, žrď

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy s podporou mesta Bratislava

Dátum

25.09.2022

Miesto

Bratislava (Atletický štadión -mladá garda, Račianska 103, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková azb@atletika.sk
Vedúci projektu Dag Bělák
Technický riaditeľ Milan Drozda
Vedúci rozhodca Sergej Troščák

Štartujú

ročníky 1923 - 2002
ročníky 1923 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2010
ročníky 2005 - 2010
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Obmedzenie štartu

  • V súťaži družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 26 pretekárov.
  • Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 
  • Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do piatka 23.9.2022 do 23:59.

Štartovné

Štartovné je 2 € za pretekára v rámci pretekov družstiev dorastu a 3 € za pretekárov v kategóriách juniorov a dospelých.

Pretekári mimo AZB 5€ za štart.

Disciplíny

Dorastenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m pr. 91,4, 400 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 5 kg, disk 1,5 kg, kladivo 5 kg, oštep 700 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Dorastenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 400 m pr. 76,2, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 100 m, 1-2-3-4
Juniorky žrď
Juniori žrď
Muži žrď, disk 2 kg, kladivo 7,26 kg
Ženy žrď, kladivo 4 kg
Staršie žiačky disk 0,75 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 8:30 do ukončenia pretekov v priľahlej budove. %Start všetkých pretekárov musí byť potvrdený do 9:30. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na štadióne, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Zdravotná služba

Zdravotná služba SČK bude k dispozícii počas celých pretekov.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

dorci – 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 163, 166, 169, ..po 3 cm

dorky – 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 153, 156, 159, ..po 3 cm

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2022 a podľa propozícií pretekov.
  2. Každý  štartuje na vlastnú  zodpovednosť.
  3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
  5. Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok.
  6. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. 
  7. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

nedeľa, 25.9.2022
Čas Disciplíny
10:00 kladivo 3 kg Dky kladivo 4 kg Ž kladivo 5 kg Dci kladivo 7,26 kg M
10:30 100m p 76,2-8,5 Dky diaľka Dci guľa 3 kg Dky
10:40 110 m pr. 91,4 Dci
10:50 100 m Dky
11:00 100 m Dci disk 0,75 kg Žky disk 1 kg Dky
11:10 400 m Dky
11:15 400 m Dci
11:25 1500 m Dky 1500 m Dci
11:30 žrď Dky žrď Dci žrď Jky žrď Jri žrď Ž žrď M diaľka Dky guľa 5 kg Dci
11:40 400 m pr. 76,2 Dky disk 1,5 kg Dci disk 2 kg M
11:45 400 m pr. 83,8 Dci
12:00 800 m Dky 800 m Dci
12:15 200 m Dky
12:25 200 m Dci
12:30 výška Dky výška Dci oštep 500 g Dky oštep 700 g Dci
12:40 3000 m Dky 3000 m Dci trojskok Dky trojskok Dci
13:00 4 x 100 m Dci
13:05 4 x 100 m Dky
13:10 1-2-3-4 Dky
13:20 1-2-3-4 Dci