<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3. kolo AZB ligy starších žiakov a kotrolky

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy s podporou nadácie SPP

Dátum

13.09.2022

Miesto

Bratislava (Atletický štadión Pavla Gleska - Mladá garda STU, Račianska 103, Bratislava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Erika Bršelová brselova.erika@gmail.com
Vedúci projektu Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Vedúci rozhodca Renata Poľanská
Časomieru zaisťuje Hrdosport hrbacek@hrdosport.sk
Výsledky spracoval Matúš Kompas kompas@atletika.sk
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1923 - 2006
ročníky 1923 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Kontrolné preteky pre ročník 2006 a starších

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do 12.9.2022 22:00

Štartovné

 • pretekári z kluvov AZB v rámci ligy st. žiakov a žiačok - 2€ / pretekár
 • pretekári mimo klubov AZB - 5€ / štart
 • kontrolky - 3€ / štart
 • dopísanie pretekára v deň pretekov 5€ / pretekár + štartovné

Disciplíny

Muži 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, výška, guľa 7,26 kg, oštep 800 g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, výška, guľa 4 kg, oštep 600 g
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 14:30 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 800m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne.

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vabavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomn s vkladom 5€ riadiacemu súťaže. Odvolanie rieši jury v zložení : riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,..)

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania.
Skok do výšky :

st. žiaci - 123,128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161, 164, 167, 170, .. cm

st. žiačky - 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161, .. cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2022 a podľa propozícií pretekov.
 2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 4. Jeden Falsestartje povolený pre kategóriu starších žiakov a žiačok.
 5. Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie /. pozri rozsah pretekania SAZ 2022/. Do rozsahu pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny. 
 6. Všetky bežecké disciplíny sú časové behy. Ak sa na disciplínu prihlási len 1 pretekár , disciplína sa neuskutoční.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozspisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
 8. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Ůradu verejného zdravotvníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernení SAZ k opatreniam ŮVZ SR.

Časový program

utorok, 13.9.2022
Čas Disciplíny
15:45 diaľka Žci
16:00 100m p 76,2-8,2 Žky disk 0,75 kg Žky disk 1 kg Žci
16:15 100 m pr. 83,8 Žci
16:25 60 m Žky
16:40 60 m Ž
16:45 60 m Žci diaľka Žky
17:00 60 m M
17:10 800 m Žky
17:15 800 m Žci 800 m M
17:20 výška M výška Ž výška Žci výška Žky
17:30 300 m Žky guľa 4 kg Žci guľa 7,26 kg M oštep 500 g Žky oštep 600 g Ž
17:40 300 m Ž
17:45 300 m Žci 300 m M
17:50 150 m Žky 150 m Ž
18:00 guľa 3 kg Žky guľa 4 kg Ž oštep 600 g Žci oštep 800 g M
18:05 150 m Žci 150 m M
18:20 300 m pr. 76,2 Žky
18:30 300 m pr. 76,2 Žci
18:40 2000 m Žky 2000 m Žci
18:50 1500 m M 1500 m Ž
19:10 4 x 60 m Žky
19:15 4 x 60 m Žci