<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

M SR vo viacboji ml. žiakov a ml. žiačok

M-SR ml.žiakov viacboj_Martin, SAZ
Logo SAZ nové

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia SAZ Atletický klub ZŤS Martin

Dátum

10.09.2022

Miesto

Martin (atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pavol Zemko +421905646882 mta.atletika@gmail.com
Technický riaditeľ Dušan Machník
Športovo-technický delegát Marián Kalabus +421948285506 marian.kalabus@gmail.com
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Inštruktor rozhodcov Ján Koštial
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL

Štartujú

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Kategórie a disciplíny: 
mladší žiaci päťboj (60 m pr. – diaľka – 60 m – loptička – 600 m),
mladšie žiačky päťboj (60 m pr. – loptička – 60 m – diaľka – 600 m)

Štartujú:
Chlapci a dievčatá, štátni príslušníci SR, ročník 2009 a mladší, registrovaní v SAZ, ktorým z prihlásených pretekárov na základe výkonnosti športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam štartujúcich bude uverejnený v stredu 7.9. do 21:00 na internetovej stránke www.atletika.sk. Pretekár, ktorému bol na M-SR povolený štart, ale na M-SR sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť, musí sa najneskôr vo štvrtok 8.9. do 20. hodiny odhlásiť na e-mailovej adrese športovo technického delegáta.

Ak sa pretekár do tohto termínu neodhlási, oddiel zaplatí poplatok 7 eur. Rovnako sa posudzuje odhlásenie až v deň pretekov alebo nenastúpenie pretekára na štart.

Prihlášky

Prihlasovanie na súťaž prebieha on-line na webovom portáli http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška musí byť zrealizovaná najneskôr do 6.9.2022 (utorok) do 24. hodiny. Po tomto termíne systém prihlasovanie automaticky ukončí.

Štartovné

Pri potvrdení štartu v deň pretekov zaplatí oddiel štartovné 2 eurá za každého pretekára.

Disciplíny

Mladší žiaci pätboj
Mladšie žiačky pätboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Otvorená bude v sobotu od 9. hodiny do skončenia pretekov.

Rozcvičovanie

Povolené je na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Nie sú k dispozícii (štadión je bez tribúny), v obmedzenom množstve budú inštalované prístrešky.

Výsledky

 Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Tituly a odmeny

Víťaz získava titul „Majster SR v päťboji na rok 2022“ a tričko s nápisom „Majster SR“. Prví traja dostávajú medailu a diplom.

Zdravotná služba

Bude k dispozícii v priestore cieľa počas celého priebehu pretekov. 

Technické ustanovenia

Vstup na súťažnú plochu štadióna majú iba pretekári, rozhodcovia a označení funkcionári.

Záverečná ustanovenia

1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, týchto organizačných pokynov a podľa súťažného poriadku.

2. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.

3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát / riadiaci súťaže..

4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

5. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich zverejnením.

Časový program

sobota, 10.9.2022
Čas Disciplíny
10:55 OTVORENIE PRETEKOV
11:00 pätboj Mžky
11:20 pätboj Mžci
16:00 SLÁVNOSTNÉ VYHLASOVANIE VÍŤAZOV
partneri AL Martin