<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Predprogram P-T-S vrhy Trnava

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje SAZ

Dátum

08.06.2022

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, Hajdóczyho ulica)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Vladimír Gubrický
Manažér pretekov Ján Dömény
Technický riaditeľ Libor Charfreitag
Športovo-technický delegát Tomáš Benko
Vedúci rozhodca Ľudmila Hlaváčková
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL

Štartujú

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2009

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portály:

https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do pondelka  06.06.2022 do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Disciplíny

Dorastenci disk 1,5 kg
Dorastenky disk 1 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v deň pretekov v priestoroch tribúny štadióna od 13:30 hod. kde pretekári a pretekárky obdržia štartové čísla. 

Váženie náčinia

Používať možno iba náčinie, ktoré má certifikát Svetovej atletiky. Kontrola bude prebiehať pri tribúne štadióna , v stredu od 13:30 do 14:00 hod. 

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred štartom v priestore zvolávateľne, ktorá sa nachádza v priestore za hlavnou tribúnou, odkiaľ budú odvedení do súťažných sektorov.

Koniec prezentácie je stanovený na:

  • 30 minút pre technické disciplíny.

Rozcvičovanie

Mimo hlavnej plochy štadióna, na vedľajšom tréningovom ihrisku  
a  na priľahlých priestoroch.

Výsledky

Budú online k dispozícií na  https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Technické ustanovenia

  1. Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 
  2. Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na vedľajšom tréningovom ihrisku a priľahlých priestoroch mimo hlavného štadióna.
  3. Pretekári a pretekárky vo vrhačských disciplínach budú mať v súťažnom sektore k dispozícii 2 rozcvičovacie pokusy.
  4. Počas súťaže je v celom športovom areáli vrátane tribúny zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
  5. Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.

Záverečná ustanovenia

  1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
  2. Všetci pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.
  3. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

Časový program

streda, 8.6.2022
Čas Disciplíny
15:00 disk 1 kg Dky disk 1,5 kg Dci