<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Atletický míting prípraviek VsAZ športových klubov

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje z poverenia VsAZ, v spolupráci so SAZ, ŠK Comenium pri IV. ZŠ Michalovce

Dátum

22.05.2022

Miesto

Michalovce (Atletický štadión Základnej školy Komenského 1 v Michalovciach / IV. ZŠ/)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Jaroslav Semko 0911 180 222
Vedúci rozhodca Roman Dobek
Zdravotnícke zabezpečenie Mária Ihnátová, Vojtková Katarína

Štartujú

ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2013 - 2015
ročníky 2013 - 2015
ročníky 2015 - 2019
ročníky 2015 - 2019

Obmedzenie štartu

Štartujú :

Prípravky športových klubov :

Najmladší žiaci a žiačky ročník narodenia 2011 a mladší,  

Vložené preteky:

1.a 2. ročník žiaci ZŠ rok narodenia 2013 a mladší - Prípravka chlapci - v časovom programe EleH

1.a 2. ročník žiačky ZŠ rok narodenia 2013 a mladšie - Prípravka dievčatá - v časovom program EleZ

Žiaci z MŠ rok narodenia 2015 a mladší - Minirípravka chlapci - v časovom program EleHm

Žiačky z MŠ rok narodenia 2015 a mladší - Minirípravka dievčatá - v časovom program EleZm

Štartujú hore uvedené kategórie v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie, registrovaní v SAZ najviac v troch disciplínach.

Prihlášky

Do 20.5.2022 (piatok) do 12,00 hod.na www.atletika.sk, v sekcii menu –preteky. Prihlášky neregistrovaných na : www.vsaz.sk. Oprava pôvodnej prihlášky bude možná v deň pretekov do 9,20 hod. Prihláška detí z MŠ p. Kobanová 0911 554521.

Disciplíny

Prípravka-chlapci 60 m, 300 m, diaľka, kriket
Miniprípravka-chlapci 60 m, 150 m, diaľka, nie je známa
Prípravka-dievčata 60 m, 300 m, diaľka, kriket
Miniprípravka-dievčatá 60 m, 150 m, diaľka, nie je známa
Najmladší žiaci 60 m, 600 m, diaľka, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, diaľka, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená so začiatkom prezentácie o 8,15 hod.Prezentácia bude ukončená o 9,20 hod. 

 

Štartové čísla

Obdržia vedúci družstiev  pri prezentácii. Štartové čísla odovzdajú vedúci družstiev v kancelárii do 1 hodiny po ukončení pretekov. Za stratu čísla usporiadateľ účtuje 5 €.

Šatne

V obmedzenom množstve. Za veci odložené v šatni usporiadateľ neručí.

Technické ustanovenia

Dráha  a sektory sú pokryté umelým povrchom, dĺžka klincov maximálne 6 mm. 60m sa beží hneď  finále.

Záverečná ustanovenia

Za zdravotný stav  pretekárov zodpovedá vysielajúci klub a škola.

Časový program

nedeľa, 22.5.2022
Čas Disciplíny
09:00 60 m EleHm Finále diaľka EleZm Finále
09:20 60 m EleZm Finále diaľka EleHm Finále
09:40 150 m EleHm Finále 150 m EleZm Finále
09:50 nie je známa EleZm nie je známa EleHm
10:00 60 m EleH Finále diaľka Nžky Finále diaľka Nžci Finále kriket EleZ Finále
10:30 60 m EleZ Finále kriket EleH Finále
10:40 600 m Nžci Finále
10:50 600 m Nžky Finále
11:00 diaľka EleH Finále diaľka EleZ Finále kriket Nžci Finále kriket Nžky Finále
11:30 300 m EleH Finále
11:40 300 m EleZ Finále
11:50 60 m Nžci Finále
12:00 60 m Nžky Finále
12:20 4 x 60 m Nžci Finále
13:30 4 x 60 m Nžky Finále

Ďalšie informácie

Disciplíny : 

2011 a mladší,  najmladšie žiačky  :    60 m,  600 m,  loptička 150gr., skok do diaľky z miesta odrazu, 4 x 60m

2011 a mladší,  najmladší žiaci  :         60 m,  600 m,  loptička 150gr., skok do diaľky z miesta odrazu, 4 x 60m

1.a 2. ročník žiaci ZŠ: 60 m,  300 m,  loptička 150gr., skok z miesta, prekážkový beh

1.a 2. ročník žiačky ZŠ: 60 m,  300 m,  loptička 150gr., skok z miesta, prekážkový beh

Žiaci z MŠ: 60 m,  150 m,  loptička 150gr., skok z miesta, beh na 60m rodič a žiak ( v časovom programe "nieje známa")

Žiačky z MŠ: 60 m,   150 m,  loptička 150gr.  skok z miesta,  beh na 60m rodič a žiačka ( v časovom programe "nieje známa")