<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá ZsAZ v cezpoľnom behu

logo ZsAZ
Slatn logo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slávia Trenčín o.z.

Dátum

05.11.2022

Miesto

Trenčín (lesopark Brezina - v čerešňovom sade )

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Simona Blanárová +421907344468 blanarovasimona@gmail.com
Riaditeľ pretekov Peter Ševčík +421903566441 p.sevcik@ovn.sk
Technický riaditeľ Jozef Niko
Športovo-technický delegát Matúš Kompas +421915722100 kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Milan Sulety
Časomieru zaisťuje KRIL

Štartujú

ročníky 1923 - 2002
ročníky 1923 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Včas prihlásení pretekári v príslušných vekových kategóriách, ktorí sú registrovaní v SAZ.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.11.2022 /štvrtok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Pre súťaž družstiev vedúci družstiev vyznačia členov družstiev v prihláške: maximálne 5 a minimálne 3 pretekári.

 

 

Štartovné

Po potvrdení štartu zaplatí oddiel, resp. klub štartovné 3,00 € za pretekára v kategóriách juniorov, dospelých a dorastu a 2,00 € v kategóriách staršieho, mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva.

Pretekári z klubov mimo ZsAZ a zahraničia zaplatia štartovné 5 € za pretekára vo všetkých kategóriách.

Disciplíny

Dorastenci cezpoľný beh
Dorastenky cezpoľný beh
Juniorky cezpoľný beh
Juniori cezpoľný beh
Muži cezpoľný beh
Mladší žiaci cezpoľný beh
Mladšie žiačky cezpoľný beh
Najmladší žiaci cezpoľný beh
Najmladšie žiačky cezpoľný beh
Ženy cezpoľný beh
Starší žiaci cezpoľný beh
Staršie žiačky cezpoľný beh

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v priestoroch cieľa pretekov od 8:00 hod. Do 8:45 musia byť od prezentovaní všetci pretekári a nahlásené zloženie družstiev.

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia vedúci výprav pri prezentácii v kancelárii pretekov. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové čísla na hrudi a chrbte tak, aby bolo počas pretekov dobre čitateľné.

Chipy sa budú vydávať vždy 15 min. pred štartom príslušnej kategórie vo vyhradenom priestore prezentácie. Chip odovzdá pretekár po dobehnutí do cieľa vo vyhradenom koridore za cieľom.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na webovej stránke Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk.

Protesty

Protesty proti účasti, priebehu pretekov a výsledkom sa riadia pravidlom 8 Technických pravidiel atletických súťaží Svetovej atletiky. Písomné odvolanie, o ktorom bude rozhodovať jury, sa podáva vedúcemu rozhodcovi spolu s vkladom 10 eur.

Tituly a odmeny

Víťazi sa stávajú Majstrami Západoslovenskej oblasti na rok 2022. Pretekári a členovia družstiev na prvých troch miestach získajú diplomy a medaily.

Zdravotná služba

V priestore ciela bude k dispozícii zdravotná služba.

Technické ustanovenia

 • Najmladší žiaci                  0,65 km               1 malý okruh
 • Najmladšie žiačky             0,65 km                1 malý okruh
 • Mladší žiaci                       1,3 km                  2 malé okruhy
 • Mladšie žiačky                   1,3 km                  2 malé okruhy
 • Starší žiaci                         2,5 km                 1 veľký okruh
 • Staršie žiačky                    2,5 km                  1 veľký okruh
 • Dorastenci                           5 km                   2 veľké okruhy
 • Dorastenky                          5 km                   2 veľké okruhy
 • Juniori                                 7,5 km                3  veľké okruhy
 • Juniorky                              7,5 km                3  veľké okruhy
 • Muži                                   10 km                  4 veľké okruhy
 • Ženy                                   7,5 km                 3  veľké okruhy

 

povrch spevnený lesný terén + asfaltová cesta

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu. 

Časový program

sobota, 5.11.2022
Čas Disciplíny
09:20 Otvorenie Majstrovstiev ZsAZ v cezpoľnom behu
09:30 cezpoľný beh Nžci
09:35 cezpoľný beh Nžky
09:45 cezpoľný beh Mžci
09:55 cezpoľný beh Mžky
10:10 cezpoľný beh Žci
10:30 cezpoľný beh Žky
10:45 cezpoľný beh Dky cezpoľný beh Dci cezpoľný beh Jky cezpoľný beh Jri cezpoľný beh Ž cezpoľný beh M