<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

3. kolo družstiev ZsAZ st. žiactva a najml. žiactva

logo ASK Skalica
logo ZsAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletika ŠK Skalica

Dátum

05.06.2022

Miesto

Skalica (Mestský letný štadión, Športová č.54, Skalica)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Zdeněk Zalubil
Riaditeľ pretekov Simona Blanárová
Vedúci rozhodca Ľudmila Hlavačková
Riadiaci súťaže družstiev Marek Baláž 0908 132 958 balaz@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev František Tóth 0910 321 704 toth@atletika.sk

Štartujú

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • st. žiaci a st. žiačky - 22 pretekárov,
 • najml. žiaci a najml. žiačky bez obmedzenia počtu.

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený. 

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu. 

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 3.6.2022 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Predsunutá disciplína: chôdza st. žiakov a st. žiačok 3 km v Borskom Mikuláši 4.6.2022. Prihlášky najneskôr do 1.6.2022.

 

 

Štartovné

V súťaži družstiev st. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

V súťaži družstiev najml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 600 m, 4 x 60 m, plná lopta 1kg
Najmladšie žiačky 60 m, 600 m, kriket, 4 x 60 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, 3 km chôdza, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, 3 km chôdza, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v deň pretekov od 7,00  do 08,45 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

 

 

 

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy futbalového ihriska. Vstup na plochu a výstup z plochy štadióna pre pretekárov je vstupnou bránou z bočnej strany od zimného štadióna.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: st. žiaci: 125, 130,135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 168, 171,...cm,             st. žiačky: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161,...cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

nedeľa, 5.6.2022
Čas Disciplíny
00:00 predsunutá disciplína: chôdza v Borkom Mikuláši 4.6.2022 3 km chôdza Žci 3 km chôdza Žky
09:30 žrď Žky žrď Žci kriket Nžky plná lopta 1kg Nžci
09:55 3000 m Žci Beh
10:18 100 m pr. 83,8 Žci Beh
10:26 100m p 76,2-8,2 Žky Beh
10:38 60 m Žci Beh
10:45 guľa 3 kg Žky disk 1 kg Žci
10:53 60 m Žky Beh
11:10 60 m Nžci Beh
11:15 výška Žci
11:30 60 m Nžky Beh diaľka Žky
11:50 guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
11:55 2000 m Žky Beh
12:10 1500 m pr. 76,2 Žci Beh 1500 m pr. 76,2 Žky Beh
12:15 300 m pr. 76,2 Žci Beh
12:23 300 m pr. 76,2 Žky Beh
12:30 výška Žky
12:43 300 m Žci Beh
12:58 300 m Žky Beh
13:00 diaľka Žci kladivo 3 kg Žky oštep 600 g Žci
13:20 600 m Nžci Beh
13:50 600 m Nžky Beh
14:15 kladivo 4 kg Žci oštep 500 g Žky
14:20 800 m Žci Beh
14:35 800 m Žky Beh
14:55 150 m Žci Beh
15:15 150 m Žky Beh
15:30 4 x 60 m Nžci Beh
15:45 4 x 60 m Nžky Beh
16:00 4 x 60 m Žci Beh
16:15 4 x 60 m Žky Beh
logo SK sponzori