<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SsAZ mladšieho a najmladšieho žiactva

SsAZ_UMBBB_2

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje ŠK UMB Banská Bystrica

Dátum

24.09.2022

Miesto

Banská Bystrica (Štadión Dukla Banská Bystrica, Hutná 3, Banská Bystrica )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Ivan Čillík
Vedúci projektu Roman Coma
Technický riaditeľ Branislav Mitru
Vedúci rozhodca Katarína Štulíková
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 22.9.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-8,5, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m
Najmladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1000 m, výška, diaľka z mies.o, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,00 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Na tréningovom štadióne a vedľajších plochách. Zákaz vstupu na trávnatú plochu na hlavnom štadióne!

Šatne

Šatne usporiadateľ nezabezpečuje.

Tituly a odmeny

Prví traja pretekári získajú medaily a diplom. Víťaz každej disciplíny obdrží tričko „Majster SsAZ“.

Technické ustanovenia

  • Hod kriketovou loptičkou a vrh guľou bude na tréningovom štadióne (vedľa hlavného štadióna).
  • Skok do diaľky z miesta odrazu - merané z miesta odrazu. 1 metrové odrazové územie rozdelené po 10 cm. Meranie odrazu od najbližšej čiary v smere skoku.
  • V technických disciplínach (skok do diaľky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou) môže usporiadateľ s riadiacim súťaže upraviť počet pokusov len na 2+3.  

 

Základné výšky a zvyšovanie v skoku do výšky:

Mladší žiaci: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 149, 153, 156, 159, 161, ďalej po 2 cm

Mladšie žiačky: 115, 120, 125, 130, 135, 139, 143, 146, 149, 151, ďalej po 2 cm

Najmladší žiaci: 105, 110, 115, 120, 125, 129, 133, 136, 139, 141, ďalej po 2 cm

Najmladšie žiačky: 105, 110, 115, 120, 124, 128, 131, 134, 136, ďalej po 2 cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

sobota, 24.9.2022
Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-8,5 Mžci výška Mžky diaľka z mies.o Nžci guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
10:10 60m p 76,2-8,5 Mžky
10:25 60 m Nžci Rozbeh
10:45 60 m Nžky Rozbeh
11:05 60 m Mžci Rozbeh
11:20 60 m Mžky Rozbeh výška Mžci diaľka z mies.o Nžky guľa 3 kg Mžci kriket Nžci
11:40 1000 m Nžci
12:00 1000 m Nžky
12:20 60 m Nžci Finále
12:25 60 m Nžky Finále
12:30 60 m Mžci Finále
12:35 60 m Mžky Finále
12:45 600 m Nžci výška Nžci diaľka Mžky kriket Nžky
13:00 600 m Nžky
13:15 600 m Mžci
13:30 600 m Mžky
13:45 150 m Nžci
14:00 150 m Nžky
14:15 150 m Mžci výška Nžky diaľka Mžci kriket Mžky
14:30 150 m Mžky
14:50 1500 m Mžci
15:00 1500 m Mžky
15:10 4 x 60 m Nžci
15:20 4 x 60 m Nžky
15:30 4 x 60 m Mžci
15:40 4 x 60 m Mžky