<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 2. skupina

SsAZ_SNPZH

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom a občianske združenie Žiar v pohybe

Dátum

14.09.2022

Miesto

Žiar nad Hronom (Základná škola Jilemnického 2 96501 Žiar nad Hronom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Adam PAJUNK
Vedúci projektu Adam PAJUNK
Technický riaditeľ Miroslav RYBÁRSKÝ
Vedúci rozhodca Marián PODOLEC
Časomieru zaisťuje HRDO šport - Rastislav Hrbáček

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 12.9.2022 do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15:15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky 2,00 € za každého od prezentovaného pretekára družstva
Mimo súťaž 5,00 € za každého od prezentovaného pretekára
Odhláška pretekára 0,50 €
Dohláška pretekára 1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci štvorboj
Najmladšie žiačky štvorboj

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 14,30 hod. do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priestoroch základnej školy. Štadión je s malou tribúnou.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie vo výške a žrdi určia technickí delegáti podľa výkonnosti.
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky, pokiaľ inak neupravuje súťažný poriadok alebo tieto propozície.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícií

Časový program

streda, 14.9.2022
Čas Disciplíny
16:00 štvorboj Nžci štvorboj Nžky

Ďalšie informácie

Dráha je štvorprúdová  umelohmotná so šesťprúdovou rovinkou, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.