<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 2. skupina

SsAZ_DANZV

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Danica Zvolen, IX. ZŠ Námestie mládeže Zvolen

Dátum

22.06.2022

Miesto

Zvolen (Areál IX. Základna škola Zvolen-Západ )

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Danica Sokolíková
Vedúci projektu Adam Pajunk
Technický riaditeľ Maroš Varga
Vedúci rozhodca Marián Gruľa
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 20.6.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov od 13,30 do 14:15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf
Najmladšie žiačky 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 13,30 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne budú v obmedzenom počte v budove ZŠ a slúžia len na prezlečenie. Usporiadateľ za odložené veci nezodpovedá.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

streda, 22.6.2022
Čas Disciplíny
15:30 50 m Nžci diaľka z mies.o Nžky
16:00 Vortext štaf Nžci
16:30 50 m Nžky
17:00 diaľka z mies.o Nžci Vortext štaf Nžky
18:00 600 m Nžky
18:30 600 m Nžci

Ďalšie informácie

Dráha je štvorprúdová /na rovinke šesťprúdová/ umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode vortexom tri pokusy vykonané za sebou.