<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 1. skupina

SsAZ_MOSTB

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK Mostáreň Brezno

Dátum

21.06.2022

Miesto

Brezno (Športový areál Milutína Černáka, Pionierska 2, Brezno)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Michal Martiník
Vedúci projektu Katarína Štulíková
Manažér pretekov Jana Chrenová
Technický riaditeľ Peter Aneštík
Vedúci rozhodca Miroslav Koralka
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 18.6.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf
Najmladšie žiačky 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov. 

 

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne usporiadateľ nezabezpečuje.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

utorok, 21.6.2022
Čas Disciplíny
15:30 50 m Nžci
16:20 diaľka z mies.o Nžky Vortext štaf Nžky
17:10 50 m Nžky diaľka z mies.o Nžci Vortext štaf Nžci
17:50 600 m Nžky
18:30 600 m Nžci

Ďalšie informácie

Dráha 4 prúdová a v rovinke 6 prúdová umelohmotná, dĺžka 1 kola 300 m. Možnosť použitia tretier s maximálnou dĺžkou klincov 6 mm,

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy vykonané za sebou.

Spon_MOSTB