<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 3. skupina

SsAZ_ZTSMT

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZTS Martin

Dátum

16.06.2022

Miesto

Martin (Atletický štadión pri Spojenej škole Martin, Československej armády 24)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pavol Zemko
Vedúci projektu Ján Gigac jan.gigac@centrum.sk
Technický riaditeľ Dušan Machník
Vedúci rozhodca Vladimír Prokša
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 13.6.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf
Najmladšie žiačky 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov. 

Prezentácia pretekárov kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Nie sú k dispozícii. Štadión je bez tribúny, budú inštalované prístrešky v obmedzenom množstve.

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícii.

Časový program

štvrtok, 16.6.2022
Čas Disciplíny
16:00 50 m Nžci diaľka z mies.o Nžky A Vortext štaf Nžky B
16:50 600 m Nžci diaľka z mies.o Nžky B Vortext štaf Nžky A
17:40 50 m Nžky diaľka z mies.o Nžci A Vortext štaf Nžci B
18:20 600 m Nžky diaľka z mies.o Nžci B Vortext štaf Nžci A

Ďalšie informácie

Dráha je osemprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.
Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode Vortexom tri pokusy vykonané za sebou.

Spon_ZTSMT