<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

2. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva sk. 5

SsAZ_SKJZA

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje ŠK Juventa Žilina

Dátum

07.06.2022

Miesto

Žilina (Športový areál Gymnázia, Varšavská cesta 1)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Václav Pokorný +421 918 810666
Riaditeľ pretekov Marián Zrník +421 905 315540
Vedúci projektu Roman Coma +421 905 214982
Technický riaditeľ Matúš Mikolaj +421 904918042
Vedúci rozhodca Ján Jakubík +421 911121137
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 5.6.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, vortex
Najmladšie žiačky 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, vortex

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Budú k dispozícii pri telocvičniach v škole.

Zdravotná služba

Zdravotná starostlivosť počas pretekov zabezpečená.

Časový program

utorok, 7.6.2022
Čas Disciplíny
16:00 50 m Nžci diaľka z mies.o Nžky A vortex Nžky B
16:40 diaľka z mies.o Nžky B vortex Nžky A
17:30 50 m Nžky diaľka z mies.o Nžci A vortex Nžci B
18:10 diaľka z mies.o Nžci B vortex Nžci A
18:20 600 m Nžky
18:50 600 m Nžci

Ďalšie informácie

Dráha umelohmotná – šesťprúdová rovinka, ovál štvorprúdový, taktiež rozbežisko je umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode vortexom 3 pokusy vykonané za sebou.