<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ najmladšieho žiactva 5. skupina

SsAZ_JOMAC

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje AK ZZO Čadca, Mesto Čadca

Dátum

03.05.2022

Miesto

Čadca (Atletický štadión Čadca, Športovcov 1941)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Milan Gura
Riaditeľ pretekov Radim Lukašík +421 911 315678
Vedúci projektu Roman Coma +421 905 214982
Technický riaditeľ Jozef Jánošík +421 905 740526
Vedúci rozhodca Jozef Majerík +421 902 783378
Časomieru zaisťuje HRDO šport +421 903 568022 hrbacek@hrdosport.sk

Štartujú

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 1.5.2022 do 24,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 15,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Štartovné

Najmladší žiaci a žiačky                    2,00 € za každého odprezentovaného pretekára družstva

Mimo súťaž                                        5,00 € za každého odprezentovaného pretekára

Odhláška pretekára                           0,50 €

Dohláška pretekára                           1,00 € + štartovné

Disciplíny

Najmladší žiaci 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf
Najmladšie žiačky 50 m, 600 m, diaľka z mies.o, Vortext štaf

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 14,30 hod. do skončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Budú k dispozícii v tribúne atletického a futbalového štadióna.

Zdravotná služba

Zdravotná starostlivosť počas pretekov zabezpečená.

Časový program

utorok, 3.5.2022
Čas Disciplíny
16:00 50 m Nžci
16:50 diaľka z mies.o Nžky Vortext štaf Nžky
17:40 50 m Nžky
18:20 600 m Nžky
18:30 diaľka z mies.o Nžci Vortext štaf Nžci
19:00 600 m Nžci

Ďalšie informácie

Dráha je šesťprúdová umelohmotná, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

Pretekári majú k dispozícii v skoku do diaľky z miesta odrazu 3 pokusy. V hode vortexom 3 pokusy vykonané za sebou.

Spon_JOMAC