<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Liga AZB st. žiactvo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický zväz Bratislavy s podporou nadácie SPP

Dátum

18.05.2022

Miesto

Bratislava (Atletický štadión Pavla Gleska - Mladá garda STU, Račianska 103, Bratiskava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Dominika Blašková 0911169850 azb@atletika.sk
Vedúci projektu Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Vedúci rozhodca Renata Polanská
Zdravotnícke zabezpečenie SČK

Štartujú

ročníky 1923 - 2008
ročníky 1923 - 2008
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010

Prihlášky

Podávajú oddiely na webovej stránke SAZ (http://www.atletika.sk), a to do 17.5.2022 do 22:00.

Štartovné

Štartovné:

 • pretekári z klubov AZB v rámci ligy st. žiakov a žiačok - 2 € / pretekár
 • pretekári z klubov AZB kontrolky - 3 € / štart
 • pretekári mimo klubov AZB - 5 € / štart
 • dopísanie pretekára v deň pretekov 5 € / pretekár + štartovné

Disciplíny

Muži 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m pr. 106,7, 300 m pr. 91,4, výška, disk 2 kg, oštep 800 g
Veteráni disk 1,5 kg
Ženy 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, výška, disk 1 kg, oštep 600 g
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, oštep 600 g
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, výška, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, oštep 500 g

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Kancelária pretekov je otvorená od 14:30 do ukončenia pretekov.

Štartové čísla

Štartové čísla na disciplíny 800m m a dlhšie sa budú rozdávať priamo na štarte disciplíny. Pretekári na ostatných disciplínach štartové čísla nemajú.

Šatne

Šatne sú k dispozícii v priľahlej budove. Šatne slúžia len na prezlečenie, organizátor neručí za veci odložené v šatni alebo na tribúne. 

Protesty

Pri podávaní námietok a ich vybavovaní sa postupuje podľa pravidiel atletiky. Námietky musia byť podané vedúcim družstva písomne s vkladom 5.- € riadiacemu súťaže. Odvolania rieši jury v zložení: riadiaci súťaže, hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov. Riadiaci súťaže musí zmeniť výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak zistí neoprávnenosti (chybné počítanie, neoprávnený štart,...).

Odvolanie proti rozhodnutiu riadiaceho súťaže je možné podať na VV AZB do jedného týždňa po vydaní Spravodaja riadiacim súťaže na adresu predsedu AZB.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovania

Skok do výšky:

st. žiaci – 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

st. žiačky – 113, 118, 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 161,...cm

kontrolky - 133, 138, 143 ,148 ,153, 158, 161, 164, 167, 170, ...cm

 

Prekážky - kontrolky

Prekážky budú postavené podľa kategórie dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí.

Disk a oštep

Hmotnosť náčinia bude prispôsobená jednotlivým kategóriám dorastenci/dorastenky, juniori/juniorky, dospelí, veteráni - t.z. štartová listina bude rozdelená na kategórie.

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, súťažného poriadku AZB 2022 a podľa propozícií pretekov.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu a počet pokusov v technických disciplínach s ohľadom na počty prihlásených pretekárov.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 5. Jeden False start je povolený pre kategóriu mladších a najmladších žiakov a žiačok.
 6. Pri štarte za vyššiu vekovú kategóriu môže pretekár štartovať iba v disciplínach v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie /pozri Rozsah pretekania SAZ 2022/. Do rozsahu pretekania patria majstrovské a doplnkové disciplíny.
 7. Všetky bežecké disciplíny sú ako časové behy. i) Ak na disciplínu sa prihlási len 1 pretekár, disciplína sa neuskutoční
 8. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

streda, 18.5.2022
Čas Disciplíny
15:45 diaľka Žci I. Séria
16:00 100m p 76,2-8,2 Žky disk 0,75 kg Žky disk 1 kg Žci disk 1 kg Ž disk 1,5 kg V disk 2 kg M
16:10 100 m pr. 83,8 Žci 100 m pr. 83,8 Ž
16:20 110 m pr. 106,7 M
16:30 60 m Žky
16:50 60 m Žci
17:00 výška Žky výška Žci výška Ž výška M diaľka Žky I. Séria
17:10 100 m Ž
17:15 100 m M
17:20 800 m Žky 800 m Ž 800 m M
17:25 800 m Žci
17:30 oštep 600 g Žci oštep 800 g M
17:35 300 m Žky
17:45 300 m Žci
17:55 400 m Ž
18:05 400 m M
18:15 150 m Žky
18:30 guľa 3 kg Žky guľa 4 kg Žci oštep 500 g Žky oštep 600 g Ž
18:35 150 m Žci
18:45 300 m pr. 76,2 Žky
18:50 300 m pr. 76,2 Žci
19:00 300 m pr. 91,4 M 300 m pr. 76,2 Ž
19:10 3000 m Žci 3000 m Žky 3000 m M 3000 m Ž