<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva skupina Juh

SsAZ_SNPZH

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Atletický klub MŠK Žiar nad Hronom a občianske združenie Žiar v pohybe

Dátum

14.05.2022

Miesto

Žiar nad Hronom (Základná škola Jilemnického 2 96501 Žiar nad Hronom)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Pajunk Adam
Vedúci projektu Štulíková Katarína
Technický riaditeľ Rybársky Miroslav
Vedúci rozhodca Ivan Čillík

Štartujú

ročníky 2009 - 2014
ročníky 2009 - 2014

V kategórii mladších žiakov a žiačok môžu štartovať aj mladší v rozsahu pretekania svojej vekovej kategórie a na základe rozsahu pretekania schváleného pre rok 2022.

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli https://statistika.atletika.sk/kalendar. Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 12.5.2022 do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí. Prezentácia bude prebiehať v kancelárii pretekov do 9,15 hod. na štartovej listine vydanej usporiadateľom pretekov.

Disciplíny

Mladší žiaci 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 3 kg, kriket, 4 x 60 m
Mladšie žiačky 60 m, 150 m, 600 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,5, chôdza 2000 m, výška, diaľka, guľa 2 kg, kriket, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,30 hod. do skončenia pretekov

Štartové čísla

Štartovné čísla obdržia pretekári v bežeckých disciplínach pri prezentácii od asistenta štartéra len pre behy od 600m.

Rozcvičovanie

Rozcvičovanie pretekárov je povolených na vedľajších plochách s výnimkou trávnika vo vnútri oválu.

Šatne

Šatne budú k dispozícii v budove ZŠ. Usporiadateľ za odložené veci neručí.

Technické ustanovenia

Základné výšky a zvyšovanie 

Mladší žiaci: skok do výšky - 115,120,125,130,135,140,145,150,154,157,160,163,165, ďalej po 2cm

Mladšie žiačky: skok do výšky - 110,115,120,125,130,135,140,144,148,151,154,156, ďalej po 2cm

Záverečná ustanovenia

Preteká sa podľa pravidiel atletiky, Súťažného poriadku Stredoslovenského atletického zväzu pre rok 2022 a týchto propozícií.

Časový program

sobota, 14.5.2022
Čas Disciplíny
10:00 chôdza 2000 m Mžci chôdza 2000 m Mžky výška Mžky diaľka Mžci
10:25 60m p 76,2-7,5 Mžci guľa 2 kg Mžky kriket Mžci
10:35 60m p 76,2-7,5 Mžky
10:50 60 m Mžci Rozbeh
11:10 60 m Mžky Rozbeh
11:30 600 m Mžci výška Mžci diaľka Mžky
11:50 600 m Mžky guľa 3 kg Mžci kriket Mžky
12:15 60 m Mžci Finále A 60 m Mžci Finále B
12:20 60 m Mžky Finále A 60 m Mžky Finále B
12:35 1500 m Mžci
12:50 1500 m Mžky
13:10 150 m Mžci
13:30 150 m Mžky
13:55 4 x 60 m Mžci
14:05 4 x 60 m Mžky

Ďalšie informácie

Dráha je štvorprúdová  umelohmotná so šesťprúdovou rovinkou, taktiež všetky rozbežiská sú umelohmotné.

V prípade vyššieho počtu pretekárov usporiadateľ prispôsobí počet pokusov v technických disciplínach okrem skoku do výšky na 2+3 pokusy.